Palautekysely vanhemmille

Laji

Seuran sijainti

Valitse lähin vaihtoehto. Vaihtoehdot perustuvat Liikunnan Aluejärjestöjen luokitteluun.

Seura

Joukkue / ryhmä

Onko seuranne Tähtiseura?

Vastaaja

Lapsen syntymävuosi

Arvioi väittämiä asteikolla 1-5, jossa

1 = Täysin eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä

3 = En osaa sanoa

4 = Jokseenkin samaa mieltä

5 = Täysin samaa mieltä

Jätä vastaus tyhjäksi
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
1
5
1
4
4
true
false
false
Olen tyytyväinen lapseni ryhmän/ joukkueen toimintaan kokonaisuutena *

Yhteisöllisyys ja osallistuminen

Jätä vastaus tyhjäksi
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
1
5
1
4
4
true
false
false
Lapseni ohjaajat ja valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin *
Lapseni ohjaajat ja valmentajat kannustavat lapsia kilpailutilanteissa hyvin *
Lapseni saama valmennus / ohjaus on laadukasta *
Ohjaajat ja valmentajat osaavat toimia hyvin lasten kanssa *
Lapseni ohjaajat ja valmentajat ottavat ryhmän kaikki lapset riittävästi huomioon *
Otan asian puheeksi valmentajan kanssa, jos lastani kohdellaan huonosti seurassa. *

Harjoitukset ja kilpailut

Jätä vastaus tyhjäksi
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
1
5
1
4
4
true
false
false
Lapseni harjoitusmäärät ovat sopivia *
Lapsellani on kilpailu-/ ja ottelutapahtumia sopivasti *
Olen tyytyväinen lapseni mahdollisuuksiin osallistua / saada peliaikaa otteluissa/ kilpailuissa/ näytöksissä. *
Lapseni harjoitukset ovat monipuolisia *
0%