Vuoden 2020 Sodankylän kunnan tapahtuma-avustusta saaneiden tapahtumien toteumat

Tapahtuma-avustusta saaneiden tahojen tulee viipymättä tapahtuman päätyttyä ilmoittaa tällä lomakkeella pyydetyt tiedot. Tietojen lähettämättä jättäminen voi olla peruste evätä avustus jatkossa.

Mikäli tapahtumassa perittiin pääsymaksu, tulee ilmoittaa lipun ostaneiden lukumäärä ja mahdolliset vapaalippulaiset. Jos tapahtumassa ei peritty pääsymaksua, tulee kävijämäärä arvioida mahdollisimman tarkasti. Arvioikaa myös tapahtuman kävijöistä paikallisten ja matkailijoiden osuus.

Lomakkeella tulee myös ilmoittaa, millä tavoin Sodankylän kunta tapahtumassa tai tapahtuman markkinointimateriaaleissa on ollut esillä, ja miten kunnan maksama avustus tapahtumassa on käytetty.

Tuen saaja

Tapahtuman nimi

Tapahtuman ajankohta

Yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite

Myydyt liput

Vapaaliput

Arvio kokonaiskävijämäärästä (pääsyliputtomat tapahtumat)

Arvio paikallisten ja matkailijoiden osuudesta tapahtuman kävijöistä %

%
Paikalliset*
Paikalliset*
Maakunnalliset*
Maakunnalliset*
Valtakunnalliset*
Valtakunnalliset*
Kansainväliset*
Kansainväliset*

Miten Sodankylän kunta tai sen brändi (Mie Sydän Sodankylä) saivat näkyvyyttä tapahtumassa tai siihen liittyvässä viestinnässä?

Tähän voitte halutessanne ladata sähköistä markkinointimateriaalianne esille.

Maksimitiedostokoko 25MT.

Mihin käytitte kunnan myöntämän rahallisen avustuksen?