Rakentaminen ja kiertotalous      -verkkokoulutuksen testaus

RAKI rakentaminen ja kiertotalous -hanke tuottaa verkkokoulutuksen, jonka sisältönä on talonrakentamisen hiilineutraali/vähähiilinen kiertotalous. Koulutuksen kohderyhmänä ovat ammatilliset oppilaitokset ja rakennusalan työlliset. Koulutus kokoaa rakentamisen hiilineutraalin kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot yhteen ja havainnollistaa eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita. RAKI-hankkeen rahoittaa Sitra. Hankkeena toteutettavan koulutuksen ohjausryhmässä on edustus Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOsta, Rakennusliitosta, Infra ry:stä, Sitrasta ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:stä.  


Koulutuksen osaamistavoitteet  

  • Ymmärtää kestävään rakentamiseen ja hiilineutraaliin kiertotalouteen sisältyvien tavoitteiden merkityksen ja riippuvuussuhteet 
  • Osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia 
  • Haluaa omaksua hiilineutraalin kiertotalouden ajattelu- ja toimintamalleja 
  • Haluaa yhdessä muiden kanssa lisätä, kehittää ja tukea hiilineutraalia kiertotaloutta 

Koulutuksen kohderyhmä 

  • Talonrakennusalan tutkinto-opiskelijat ja opettajat 
  • Talonrakennuksen toimiala ja myös muut Rakennusteollisuuden toimialat 
  • Muut rakennetun ympäristön toimijat 

Toteutustapa 

  • Moduuleista koostuva verkkokoulutus, jossa toiminnallisuus ja oppimistehtävät tukevat oppimista 

Koulutus toteutetaan osissa ja sitä testataan yhdessä ammatillisten opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Valmis koulutus on maksuttomasti alan oppilaitosten käytössä, kun se keväällä 2022 valmistuu.

Miten oppilaitoksenne voisi osallistua testaukseen?

Yhteyshenkilö

Etunimi

Sukunimi

Tehtävä

Sähköposti

Puhelin

Oppilaitos

Oppilaitos

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Y-tunnus

Lisätietoja

0%