Tervetuloa kunta-alan työn murroksen seurantaan!

Seurannan tarkoitus on nostaa esille nykyaikainen kuntatyö eri aloilla ja eri ammateissa, sekä tehdä näkyväksi työn ja toimintatapojen muutos ja korona-ajan vaikutukset kuntatyöpaikoilla. Seurannan tuloksia hyödynnetään kunta-alan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa.

 

Seurantaan toivotaan kunta-alan päättäjien, johdon, kehittäjien, henkilöstön ja muiden asiantuntijoiden vastauksia.

 

Työn murroksen seuranta on kuntaorganisaatioiden, niiden henkilöstön ja kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteinen, kahden vuoden välein toteutettava hanke, jonka toteutuksesta vastaavat KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Ohje

1. Roolit, joissa vastaan (valitse kaikki sopivat)

2. Jos olet töissä kuntaorganisaatiossa, mikä on edustamasi organisaation tai yksikön henkilömäärä (suurin piirtein):

3. Mitä muutoksia olet viime vuosina havainnut työssänne ja toimintatavoissanne (toimintatavat = miten toimitaan yhdessä toisten kanssa), kun koronan vaikutuksia ei oteta huomioon? Kirjoita omat havaintosi vapaamuotoisesti:

4. Miten erityisesti korona-aika on muuttanut töidenne sisältöjä, toimintatapoja ja teknologian hyödyntämistä? Kirjoita omat havaintosi vapaamuotoisesti:

0%