Opiskelijapalautekysely (CLES)

Hyvä terveysalan/ sosiaalialan opiskelija


Tämän kyselyn tarkoituksena on arvioida Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän opiskelijaohjausta. Kyselyssä käytetään CLES- mittaria (©Clinical Learning Environment Scale, Saarikoski M. 2002). Kysely koostuu opiskelijaan, opettajaan, harjoitteluyksikköön ja ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi kyselyssä on opiskelijan ja potilaan/asiakkaan suhdetta mittaava osio (Suikkala A. 2007).


Pyydämme sinua vastaamaan kyselylomakkeeseen harjoittelujaksosi lopussa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja kysely on luottamuksellinen. Kysymyksiin vastaaminen vie aikaa 10-15 minuuttia.


Tämän kyselyn lisäksi voit antaa palautetta harjoitteluyksikköösi suullisesti tai kirjallisesti.

0%