Abstraktihaku suomenkielisille esityksille

Tällä lähetyslomakkeella voit esittää omaa aihettasi Alzheimer Europen konferenssin 16.-18.10.2023 suomenkielisiin sessioihin. Abstraktin maksimipituus 300 sanaa tai max yksi A4.


Noudatathan seuraavia ohjeita kirjoittaessasi abstraktia:

 • Tässä erillisessä haussa jätetään vain suomenkieliset tiivistelmät (englanninkieliseen ohjelmaan erillinen haku)
 • Abstraktit tulee lähettää tämän sähköisen hakujärjestelmän kautta ja lomakkeella olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Abstraktien tulee olla selkeästi linkitetty yhteen valitsemaasi tiivistelmäpyynnön aiheista. 
 • Tiivistelmät on kirjoitettava ytimekkäästi, eivätkä ne saa ylittää yhtä A4 sivua (tai 300 sanaa).
 • Varmistathan, että käytät syrjimätöntä kieltä puhuessasi muistisairaista ihmisistä.
 • Koska Alzheimer Europen konferenssit ovat avoimia myös suurelle yleisölle, lisensoituja lääkkeitä koskevia esityksiä, olivatpa ne luonteeltaan myynninedistämistarkoituksessa tai ei, ei hyväksytä. Tavaramerkkinimien käyttö ei myöskään ole sallittua.
 • Voit halutessasi lähettää abstraktin useammasta aiheesta, mutta täytäthän kustakin erillisen hakulomakkeen. 
 • Suomenkieliseen abstraktihakuun osallistuminen ei estä hakemasta mukaan englanninkielisiin sessioihin eli kannustamme hakemaan mukaan myös erillisessä englanninkielisessä abstraktihaussa (lisätietoja).


Ohjeita abstraktien lähettämiseen

 • Muistiliitto vastaa suomenkielisten sessioiden abstraktivalinnoista.
 • Suomenkielisiin sessioihin hyväksytään abstraktihaun perusteella tiivistelmät suullisiin (henkilökohtaisesti tai virtuaalisesti) tai nopeisiin suullisiin esityksiin. Suomenkielisistä tiivistelmistä ei valita posteriesityksiä.
 • Huomioithan, että suulliset esitykset ovat pääsääntöisesti 10-12 minuutin mittaisia, ja niiden jälkeen on varattava 3-5 minuuttia kysymyksille.
 • Nopeat suulliset esitykset eivät saa ylittää 5 minuuttia.
 • Virtuaaliset suulliset esitykset on nauhoitettava valmiiksi, niiden tulee olla laadultaan riittäviä ja niiden tulisi kestää 5–10 minuuttia.
 • Kaikki tiivistelmät on toimitettava viimeistään 30. huhtikuuta.
 • Saat SurveyPal järjestelmän antaman ilmoituksen lähetettyäsi abstraktin. 
 • Hyväksytyt abstraktit ilmoitetaan 31.5. mennessä. Kaikkien esiintyjien tulee rekisteröityä konferenssiin Early Bird -ilmoittautumisaikaan 30.6.2023 mennessä (abstraktin esittäjä vastaa konferenssin rekisteröitymismaksusta). Tämän päivämäärän jälkeen esitys poistetaan ohjelmasta ja korvataan seuraavaksi parhaiten arvioidulla abstraktilla. 


Lisätietoja antaa Minna Teiska, minna.teiska@muistiliitto.fi


Valitse mihin aihealueeseen liittyen haet suullista esitystä  

0%