Marttaliiton Arki sujuvaksi -kurssit 2022, työpajakumppanin palaute

Työpajanne on ollut mukana toteuttamassa Marttojen järjestämää ja STEAn rahoittamaa arjen taitojen kurssisarjaa. Toivomme, että kerrotte mielipiteenne ja kehittämisehdotuksenne toiminnasta. 


Palautteen avulla voimme kehittää kursseja vielä paremmin nuorten ja työpajojen tarpeita vastaamaan ja jakaa hyviä käytänteitä muillekin pajoille.

1. Miten pohjustitte ja/tai markkinoitte kursseja nuorille?

2. Oliko teillä ja/tai nuorilla mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöihin?

a. Jos vastasitte kyllä, millä tavoin?

b. Jos vastasitte ei, mitä olisitte toivoneet?

0%