Asetuen hakulomake 2024

Asetukea maksetaan 750 euroa ensimmäinen ase, toinen 500 euroa ja tästä eteenpäin 250 euroa/ase. Ehdottomana edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että yhdistys/piiri on raportoinut liitolle edellisen vuoden (2023) toimintansa ja osallistumisensa luvut liiton ohjeistamalla tavalla. Lisäksi tuen myöntämisen ehtona on, että yhdistyksellä tai piirillä on vähintään perustiedot julkaistuna liiton uudessa internet-sivustossa ja toimintakalenteri käytössä.

Yhdistys

Piiri

Yhteyshenkilö

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Yhdistyksen pankkitilinumero

Yhdistyksellä on verkkosivut liiton sivujen alla ja niitä päivitetään aktiivisesti

Yhdistys on ilmoittanut vuoden 2023 tapahtumat, osallistujamäärät ja laukausten määrät yhdistyksen verkkosivuilla, jotka ovat liiton sivujen alla

Ensimmäinen hankittu ase (asetyyppi, esim kivääri)

Hinta

Toinen hankittu ase

Hinta

Kolmas hankittu ase

Hinta

Neljäs hankittu ase

Hinta

Viides hankittu ase

Hinta

Kuudes hankittu ase

Hinta

Tilinpäätös vuodelta 2023

Liite

0%