Bästa besökare,

Vi vill utveckla Sveaborgs versamhet. Vi hoppas att ni talar om er åsikt om ert besök gemon att fylla i den kundnöjdhetsenkäten efter besöket.

1. Med vilken sannolikhet skulle du rekommendera Sveaborg och de olika tjänsterna?

1

2

3

4

5

2.  Varför? / Varför inte?

3. Vad är ditt postnummer och boningsort?

3.1. Ditt hemland

4. Hur skulle du förbättra Sveaborg och de olika tjänsterna?

0%