ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Ikipihlajat Varsinais-Suomi

Valitse toimipiste

Missä olemme onnistuneet?

Missä voisimme vielä kehittää toimintaamme?

Tyytyväisyyteenne saamaanne palveluun


1 = erittäin tyytymätön
2 = jokseenkin tyytymätön
3=kohtuullisen tyytyväinen
4 = melko tyytyväinen
5 = erittäin tyytyväinen
1
2
3
4
5
Kuinka tyytyväinen olette saamaanne hoitoon ja palveluun?*

1 = erittäin tyytymätön
2 = jokseenkin tyytymätön
3=kohtuullisen tyytyväinen
4 = melko tyytyväinen
5 = erittäin tyytyväinen
Kuinka tyytyväinen olette saamaanne hoitoon ja palveluun?*
Kuinka tyytyväinen olette olleet siihen, miten olette tulleet kohdatuksi yksikössä henkilökunna toimesta?*

1 = erittäin tyytymätön
2 = jokseenkin tyytymätön
3=kohtuullisen tyytyväinen
4 = melko tyytyväinen
5 = erittäin tyytyväinen
Kuinka tyytyväinen olette olleet siihen, miten olette tulleet kohdatuksi yksikössä henkilökunna toimesta?*
Kuinka tyytyväinen olette yksikön siisteyteen?*

1 = erittäin tyytymätön
2 = jokseenkin tyytymätön
3=kohtuullisen tyytyväinen
4 = melko tyytyväinen
5 = erittäin tyytyväinen
Kuinka tyytyväinen olette yksikön siisteyteen?*
Kuinka tyytyväinen olette yksikön tarjoamaan ruokaan?*

1 = erittäin tyytymätön
2 = jokseenkin tyytymätön
3=kohtuullisen tyytyväinen
4 = melko tyytyväinen
5 = erittäin tyytyväinen
Kuinka tyytyväinen olette yksikön tarjoamaan ruokaan?*
Kuinka tyytyväinen olette henkilökunnan käytökseen?*

1 = erittäin tyytymätön
2 = jokseenkin tyytymätön
3=kohtuullisen tyytyväinen
4 = melko tyytyväinen
5 = erittäin tyytyväinen
Kuinka tyytyväinen olette henkilökunnan käytökseen?*
0%