Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämiskysely

Avoin varhaiskasvatus on ohjattua ja tavoitteellista toimintaa alle kouluikäisille lapsille tilanteessa, jossa perheellä ei ole tarvetta lapsen kokopäiväiselle varhaiskasvatukselle. Toiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille. Perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluja ja saada Kelan kotihoidontukea.

Tällä hetkellä Kangasalla on kaupungin järjestämää avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa lasten virikekerhojen ja kaikille avoimen perhekerhon muodossa Tursolan päiväkodilla. Myös seurakunta ja MLL järjestävät avointa varhaiskasvatustoimintaa.

Kangasalan kaupungilla on käynnistynyt avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke ja tähän liittyen kartoitetaan perheiden tarpeita ja toiveita avoimen varhaiskasvatuksen suhteen.


Lasten virikekerhoihin voivat hakea 2-5 -vuotiaat lapset, jotka eivät ole kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa (päiväkoti tai perhepäivähoito). Kerhoissa on suunniteltua ja ohjattua leikkiä ja toimintaa kuten lauluja, kädentaitoja ja jumppaa. Kerhossa syödään kotoa tuodut pikkueväät.

Perhekerho on vanhempien ja kotihoidossa olevien lasten yhteinen kerho. Perhekerho tarjoaa perheille sosiaalisia suhteita, vertaistukea muilta perheiltä sekä mahdollisuutta monipuoliseen virikkeelliseen toimintaan. Avoin perhekerho tarjoaa huoltajille myös varhaiskasvatuksen ammattilaisen tukea, keskustelua kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta.  Perhekerhot ovat avointa toimintaa, johon voi osallistua etukäteen ilmoittautumatta.


Kuinka monta alle kouluikäistä lasta perheessänne on?

Millä alueella asutte?

Onko lapsenne varhaiskasvatuksessa vai kotihoidossa?

Oletteko tietoisia avoimen varhaiskasvatuksen palveluista?

Oletteko käyttäneet avoimen varhaiskasvatuksen palveluita? 

Vaikuttaako avoimen varhaiskasvatuksen tarjonta valintaanne varhaiskasvatuksen ja kotihoidon välillä?

Mitä avoimen varhaiskasvatuksen palveluita olisitte kiinnostuneet käyttämään, jos niitä olisi tarjolla?

Kuinka usein olisitte valmiita osallistumaan avoimeen varhaiskasvatustoimintaan?

Kuinka usein olisitte valmiita osallistumaan ulkona perheille järjestettävään toimintaan?

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat teidän mielestänne ovat perhekerhoissa?

Jätä vastaus tyhjäksi
Ei tärkeää
Todella tärkeää
0
10
5
10
10
true
false
false
Lapset saavat ikäistään seuraa *
Askartelu, musiikki, liikunta yms. ohjattu toiminta *
Vanhemmuuteen saatava tuki *
Muiden vanhempien tapaaminen *
Asiantuntijoiden tapaaminen *
Mahdollisuus saada omaa aikaa *
Lyhytaikainen lastenhoito (lapsiparkki) *
Ruokailu-/kahvimahdollisuus (maksullinen) *

Mikä ajankohta perhettänne palvelisi parhaiten perhekerhon osalta?

Toivotteko perhekerhojen olevan kaikille avoimia vai kohdennettu tietylle ryhmälle (esim. vauvat, alle 3-vuotiaat tms)?

Minkälaisen matkan olisit valmis kulkemaan kerhoihin?

Haluaisitko vielä sanoa jotakin? Kaikenlaiset toiveet ja palaute on tervetullutta!

Kiitos vastauksestasi!

0%