Komission kysely pk-yrityksille häiriöistä, joita covid-19-pandemia on aiheuttanut toimitusketjuissa Euroopassa

Covid-19-pandemia on aiheuttanut ennennäkemättömän maailmantalouden hidastumisen.

Kriisin vaikutuksista ovat kärsineet erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset). Kriisi ja sen vaikutukset uhkaavat liiketoimintaa ja johtavat usein toimitusketjujen häiriöihin. 

Yhteistyössä Enterprise Europe Networkin kanssa Euroopan komissio pyytää eurooppalaisia pk-yrityksiä jakamaan kokemuksiaan siitä, mitä vaikutuksia koronaviruspandemialla on ollut niiden toimintaan, ja erityisesti toimitusketjujen häiriöistä. Kyselyssä kartoitetaan myös keinoja pk-yritysten tukemiseen tällaisten häiriöiden yhteydessä. 


Tarkoituksena on kerätä ajankohtaista tietoa, jonka avulla Euroopan komissio voi mukauttaa elpymiseen tähtääviä toimia. Kerättyjä tietoja käytetään erityisesti Euroopan komission hälytysjärjestelyssä (EU Rapid Alert Function), jolla pyritään puuttumaan häiriöihin eurooppalaisten yritysten toimintaketjuissa.


Lisäksi kyselyyn vastanneet pk-yritykset voivat halutessaan hyödyntää myös
Enterprise Europe Networkin kansainvälistymispalveluja.


Kerro meille tilanteestasi, vastaa ja vaikuta!

Kysely on nimetön, ja siihen vastaaminen kestää alle 10 minuuttia.

Viimeinen vastauspäivä kyselyyn on maanantai 21.12.2020

Koronaviruspandemian vaikutukset yritykseesi

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

1. Mihin maahan edustamasi organisaatio on sijoittautunut?

2. Kuinka monta työntekijää yrityksessäsi on?

3. Mikä on yrityksesi Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen mukainen pääasiallinen toimiala?

4. Euroopan komissio on määrittänyt 14 keskeistä teollista ekosysteemiä Euroopassa. Yrityksesi voi olla yhteydessä yhteen tai useampaan näistä toimitusketjujen kautta. Mihin seuraavista yrityksesi on yhteydessä?

5. Onko covid-19-pandemia vaikuttanut yrityksesi toimintaan?

6. Mitkä ovat merkittävimmät covid-19-pandemiasta yrityksellesi aiheutuneet kielteiset vaikutukset?

7. Onko kriisillä ollut myönteisiä vaikutuksia yritykseesi?

8. Mihin toimiin yrityksessäsi ryhdyttiin kriisin vaikutuksista selviämiseksi?

Toimitusketjujen häiriöihin liittyvät kysymykset

Täytä tämä kohta, jos yrityksesi toimitusketjuissa on ollut covid-19-pandemian aiheuttamia häiriöitä.

9. Millä markkinoilla yrityksesi toimii?

10. Jos yrityksesi toimii kotimaan markkinoiden ulkopuolella, missä toiminnassa?

11. Mikä oli syynä yrityksesi toimitusketjujen häiriöihin?

12. Mikä on toimitusketjujen häiriöiden välitön vaikutus yrityksesi toimintaan?

13. Onko yritykselläsi ollut suunnitelma toimitusketjujen häiriöiden varalta?

14. Mihin toimiin yrityksessäsi ryhdyttiin toimitusketjujen ongelmien ratkaisemiseksi?

15. Olisiko yrityksesi (EU:n ulkopuoliset) kolmansien maiden toimittajat mielestäsi mahdollista korvata EU-maiden toimittajilla?

16. Mitkä muut toimitusketjujen häiriöihin liittyvät tekijät ovat vaikuttaneet yritykseesi?

Enterprise Europe Network -verkoston maksuttomat kansainvälistymispalvelut yrityksille

17. Oletko tietoinen seuraavista palveluista, joita Euroopan unioni tarjoaa pk-yrityksille Enterprise Europe Network -verkoston kautta? Lisätietoa osoitteessa www.een.fi   


Kyllä
EI
En osaa sanoa
Palvelut ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen - Yrityskontaktipörssi*

Palvelut ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen - Yrityskontaktipörssi*
Palvelut ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen - (Virtuaaliset) kansainväliset yrityskontaktitapahtumat*

Palvelut ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen - (Virtuaaliset) kansainväliset yrityskontaktitapahtumat*
Palvelut ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen - (Virtuaalinen) Covid-19-markkinapaikka *

Palvelut ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen - (Virtuaalinen) Covid-19-markkinapaikka *
Palvelut ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen - Teknologian siirto, vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen*

Palvelut ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen - Teknologian siirto, vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen*
Alakohtainen tuki - Enterprise Europe Networkin toimialaryhmät*

Alakohtainen tuki - Enterprise Europe Networkin toimialaryhmät*
Neuvonta ja tiedotus kansallisista ja EU-rahoitusmahdollisuuksista*

Neuvonta ja tiedotus kansallisista ja EU-rahoitusmahdollisuuksista*
Innovointia tukevat palvelut*

Innovointia tukevat palvelut*
Kansainvälistymistä tukevat neuvontapalvelut *

Kansainvälistymistä tukevat neuvontapalvelut *
Pk-yritysten palautepalvelut - pk-yritysten sisämarkkinaongelmien esiin tuominen Euroopan komissiolle*

Pk-yritysten palautepalvelut - pk-yritysten sisämarkkinaongelmien esiin tuominen Euroopan komissiolle*

Kerro kaupunkisi/kuntasi nimi ja postinumero sekä sähköpostiosoitteesi, jos haluat hyödyntää Enterprise Europe Networkin kansainvälistysmispalveluja ja haluat, että verkosto ottaa sinuun yhteyttä alueesi pk-yritysten käytettävissä oleviin palveluihin liittyen. Tietosi pidetään luottamuksellisina.

Kotikaupunki/-kunta

Postinumero

Sähköpostiosoite

Kiitos, että vastasit kyselyyn!

Palautteesi auttaa Euroopan komissiota suunnittelemaan toimia, joilla ratkaistaan eurooppalaisten yritysten toimitusketjuihin liittyviä ongelmia.

0%