Anmälan till seminariet 
Dataspel engagerar barn och unga, är allt ok? 11.11.2020 

Vi vill välkomna dej till seminariet och att diskutera om digitalt spelande bland barn och unga. Forskare och sakkunniga föreläser bl. a om spelandets motiv, spelaridentitet och mänskliga relationer online samt om barnens rättigheter.  


Seminariedagens teman ger dig information och verktyg att behandlan digitalt spelande i ditt arbete och i din vardag. Genom ökar förståelse kan vi minska spelrelaterade problem och utmaningar samt stöda unga till en balanserad vardag.


Målgrupp: professionella som arbetar med barn och unga samt alla intresserade.


Seminariet ordnas på distans. Länken till distansdeltagandet skickas separat före seminaret. 


Boken Spelfostarens handbok 2 publiceras under tillställningen och skickas till seminariedeltagare efter tillställningen.


Program:


09.00 - Öppningsord, Annukka Såltin, Spelkunskap-projektet

09.05   Max Sjöblom: Vad är esport och varför tittar man på när andra spelar? 

09.50 - 10.00 Paus

10.00   Jesper Englin: "Fatta grejen med Fortnite - så blir du en e-sportförälder 

10.45   Matilda Ståhl: Ungas spelaridentitet och mänskliga relationer online?

11.30 - 12.30 lunchpaus 

12.30   Tanja Rönnberg: Barnens Internet, barns hälsningar till vuxna

13.15-13.25 Paus

13.25   Mikko Meriläinen: A Bildung approach to parenting young gamers  

14.10 - 14.20 Paus

14.20   Pia Öhman: Finns det något positivt med dataspel?

15.05   Denice Lönnroth: Digitalt ungdomsarbete och dess betydelse
15.30   Slutord, Annukka Såltin, Spelkunskap-projektet, samt publicering av Spelfostrarens handbok 2


Ändringar i programmet kan förekomma. Närmare tidtabell preciseras under september och kan läsas på https://ehyt.fi/sv/seminarium-...

Seminariet ordnas av Spelkunskap-projektet (EHYT rf) i samarbete med Folkhälsan, Luckan UngInfo, Peliviikko och Verke. Seminariet ordas med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Namn

Titel

E-post

Skola eller arbetsplats 

Jag anmäler mig till seminariet 11.11.2020

Tack för din anmälan!

0%