Digitaito- ja digitukikysely kymenlaaksolaisille

Tämän kyselyn toteuttaa Kymenlaakson liiton Digituki Kymenlaakso -hanke.  Kymenlaaksossa on tarjolla monenlaista digitukea. Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin.  Digitukea tarjotaan lähi- ja etätukena sekä koulutuksina. 


Digitukea tarjoavat mm. kunnat, järjestöt, yhdistykset, yritykset, seurakunnat ja hankkeet. Jotta osaamme vastata kuntalaisten tarpeisiin, kartoitamme tällä kyselyllä digitaitoja ja digituen tarpeita. Vastauksesi avulla autat kuntia ja digituen tarjoajia kehittämään digitukea.


Tähän kyselyyn vastataan nimettömästi. Kyselyn lopussa voit osallistua älypuhelimen arvontaan. Siihen tarvitsemme yhteystietosi. Kysely on avoinna 23.2.-23.3. ajan. 

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).

Minkä ikäinen olet?

Sukupuoli

Mikä on koulutuksesi (valitse korkein)?

Missä Kymenlaakson kunnassa asut?

Mitä digilaitteita käytät?

Mitä sosiaalisen median alustoja käytät?

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Miten osaava olet verkkopalveluiden käytössä?

0=olematon taito
10=erinomainen taito
0
10
5
10
10
true
false
false
Pankkien verkkopalvelut *
Kunnan verkkopalvelut *
Sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelut *
Kelan verkkopalvelut *
Veron verkkopalvelut *
TE-verkkopalvelut *
Poliisin verkkopalvelut *

Miten asioit pankissa?    

Miten asioit sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa?

Miten asioit Kelassa?     

Miten asioit Veron palveluissa?    

Miten asioit TE-palveluissa 

Miten asioit poliisin palveluissa

Kuinka helposti ymmärrettäviä ja selkeitä edellä mainitut verkkopalvelut ovat mielestäsi? Miten kehittäisit näitä verkkopalveluita?

Minkä verran tarvitset digitukea?

Lisää teksti tähän

0=en tarvitse 
10=täysin tuen varassa
0
10
5
10
10
true
false
false
Laitteiden käytössä *
Sovellusten ja ohjelmien käytössä *
Sähköisessä asioinnissa *
Laitteiden hankinnassa *
Nettiyhteyden valinnassa ja käyttöönotossa *
Joku muu *

Jos vastasit tarvitsevasi digitukea jossain muussa asiassa, kerro missä tarvitset digitukea?

Kun törmäät digiongelmaan, keneltä pyydät apua? 

Autatko muita digiongelmissa?

Millä tavoin haluaisit asioida digituessa?

Jos vastasit kasvotusten, mikä olisi hyvä digituen kohtaamispaikka? (esim. kirjasto, yhteisötila, koti)

Sana on vapaa. Kerro ajatuksistasi ja kokemuksistasi digitukeen liittyen.

Kiitos ajastasi!

Vastauksesi on meille tärkeä. Oman lähialueesi digitukea kehitetään vastauksesi pohjalta.


Lisätietoa alueesi digituesta löydät oman kuntasi verkkosivuilta.


Hyväksyn tietojen käsittelyn Kymenlaakson liiton tietosuojaselostuksen mukaisesti. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteestaHaluatko osallistua arvontaan, palkintona on  älykännykkä. 

DNA 
digitaalisen yhdenvertaisuuden puolesta
0%