Selvitä koskeeko EU NIS2-direktiivi yritystäsi

EU:n NIS2-direktiivi asettaa kyberturvallisuuden vähimmäisstandardit Euroopassa.

Tämä edellyttää aiempaa useammalta yritykseltä riskienhallinta- ja raportointivaatimusten käyttöönottoa.

Organisaation ylemmällä johdolla on vastuu NIS2-direktiivin mukaisista vaatimuksista, joiden noudattaminen takaa kyberturvan vähimmäistason sekä yritys välttyy siten valvontaviranomaisten uhkaamilta mittavilta sanktioilta.

Tämän kyselyn avulla selvität alle kahdessa minuutissa vaikuttaako nykyinen NIS2 -direktiivi sinuun.


Huom!

PricewaterhouseCoopers Oy ei anna tämän kyselyn tietojen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä minkäänlaista sitoumusta (suoraan tai epäsuoraan) eikä se tai sen työntekijät ota minkäänlaista vastuuta siitä miten tai mihin kyselyn tuloksia hyödynnetään.

Voit ottaa meihin yhteyttä kyselyn lopussa näkyvien yhteystietojen avulla, mikäli tarvitset enemmän apua NIS2-direktiivin vaatimustenmukaisuuden kanssa.

0%