ILMOITTAUTUMINEN

Kohti laadukasta päätösten valmistelua ja päätöksentekoa luento 10.2.2022 ja kuntakohtaiset työpajat


Aika ja paikka:


Luento: 10.2.2022 klo 10-12 teams yhteyksin

Työpajat: ks. kuntakohtainen aikataulu alempaa.
   

Kohderyhmä:


Pohjois-Savon kuntien hyvinvointikoordinaattorit ja hyte-yhdyshenkilöt, viranhaltijat, päätösten valmistelijat, luottamushenkilöt sekä muut vaikutusten ennakkoarvioinnista kiinnostuneet kuntien ja hyvinvointialueen työntekijät ja aluevaaleissa valitut.


Tavoite:

Hahmotat mikä on vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa (EVA) ja millaisissa yhteyksissä sitä on hyvä käyttää ja mitä hyötyä se tuo valmisteluun ja päätöksentekoon. Kuntakohtaisissa työpajoissa pohditaan EVA:n käyttöä omassa kunnassa.


Lämpimästi tervetuloa! Taustatietoja

Nimi

Sähköpostiosoite

Kunta/ organisaatio

Ilmoittautuminen luennolle

Osallistun

Ennakkokysymyksiä luennoitsijoille

Orientoidu koulutukseen lähettämällä ennakkokysymys luennon asiantuntijoille kirjoittamalla kysymyksesi alla olevaan tekstikenttään

Ilmoittautuminen työpajaan

Osallistun seuraavaan työpajaan

Mitä asiaa haluaisit työpajassa pohtia vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (EVA)?

Tuleeko mieleesi asia, johon vaikutusten ennakkoarviointia voisi käyttää kunnassasi?

Minulle vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa...

Olen...

Lämpimästi tervetuloa!


Tilaisuudet on suunniteltu yhteistyössä Pohjois-Savon kuntien hyvinvointikoordinaattorin/ hyte-yhdyshenkilöiden, Ylä-Savon SOTE:n hyvinvointikoordinaattorin, Osallisuudella uusia palveluratkaisuja, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n, Hyvinvointia Pohjois-Savoon (OSPA) -hankkeen, Itä-Suomen aluehallintoviraston, Kuntaliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden ja Pohjois-Savon HYTE-tiimin kanssa.

0%