Eettinen ilmoituskanava

Lunawoodilla haluamme toimia avoimesti ja eettisten periaatteidemme mukaan. Tämä ilmoituskanava antaa mahdollisuuden henkilöstöllemme ja sidosryhmien edustajille tuoda esiin mahdolliset havainnot tai väärinkäytösepäilyt, jotka liittyvät laittomaan tai eettisten toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan.


Kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut asiat tutkitaan puolueettomasti ja niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.Lunawood vastaa siitä, ettei työntekijöille aiheudu ilmiannon vuoksi mitään kielteisiä työhön liittyviä seuraamuksia.

Kannustamme ilmoituksen tekemiseen omalla nimellä, mutta sen voi tehdä myös nimettömästi. Ilmoittajan henkilöllisyyttä käsitellään luottamuksellisesti kunnioittaen henkilön valitsemaa anonymiteettitasoa.

0%