Ehdolleasettumislomake Uimaliiton liittohallitukseen

Ehdottava seura ja seuran puheenjohtaja:

Seuran puheenjohtajan sähköposti:

Seuran puheenjohtajan puhelinnumero:

Ehdolle asetetun tiedot

Nimi:

Asuinpaikkakunta:

Ammatti/koulutus:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Tausta ja tehtävät uintiurheilussa ja uimaseuroissa (mm. lajitausta, eri tehtävät ja roolit)?

Tausta ja tehtävät muussa urheilussa ja liikunnassa?

Tausta ja tehtävät muissa järjestö- ja luottamustoimissa?

Suosittelija ja yhteystiedot (yhteystietoja ei julkaista)?

Perustelut ehdolle asettumiseen

Mikä erityisesti sinua kiinnostaa liittohallituksen toiminnassa?

Mainitse kolme asiaa, joita arvostat Uimaliiton toiminnassa?

Mainitse kolme asiaa, joita haluat kehittää Uimaliitossa?

Mitä osaamista tuot Uimaliiton liittohallitukseen?

Mitä muuta haluat itsestäsi kertoa?

0%