Erityistä VoiMaa -hanke, haku pilottiseuraksi 2022

Erityistä VoiMaa -hankkeen tavoitteena on Voimistelun strategian mukaisesti luoda kaikille avoimia ja saavutettavia harrastusmahdollisuuksia voimisteluseuroihin kohderyhmänä erityisesti monikulttuuristen perheiden lapset ja nuoret sekä neuropsykiatrisista vaikeuksista (nepsy) oireilevat lapset ja nuoret.


Mukaan valituille pilottiseuroille tarjotaan max. 4000 euroa avustusta hankkeen puolesta toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen voimisteluseurassa. Avustuksen suuruus määräytyy hakemusten ja hankkeen toimenpiteiden mukaan. 


Mahdollisia toimintamalleja voi olla esimerkiksi: 

- perhetoiminta

- koulujen yhteydessä toteutettava iltapäivätoiminta tai monilajikerhot (Harrastamisen Suomen malli) 

- kulttuuritulkki- tai seuratulkkitoiminta

- matalankynnyksen harrastamismahdollisuuksia seuratoimintaan

- ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen hankkeen kohderyhmän tavoittamiseen, kohtaamiseen ja liikunnanohjaamiseen

- seuran viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen kohderyhmän tavoittamiseksi

- alueellinen verkostoituminen ja yhteistyötoiminta alueen muiden toimijoiden kanssa


Hakuaika on 15.12.21-30.1.22. Hakemusten perusteella valitaan mukaan noin 10 pilottiseuraa. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään viikolla 7.


Lisätiedot: 

sini.mattila@voimistelu.fi, p. 0400569867


Seuran nimi

Seuran yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilön puhelinnumero 

Yhteyshenkilön sähköposti  

Miksi haette mukaan Erityistä VoiMaa -pilottiseuraksi? 

Mille näistä kohderyhmistä seuranne suunnittelee kehittävän toimintaa?

Jos vastasit joku muu, mikä?

Onko seurallanne kaikille avoimia ryhmiä?

Jos vastasit kyllä, kuvaile millaista toiminta on ja millaisia avoimen toiminnan piirteitä ryhmässä on?

Lyhyt kuvaus toimintasuunnitelmasta: Mihin avustusta tullaan käyttämään? Kuvaile toimintaa ja suunnitelmaa, miten ja millä keinoin tavoitteeseen pyritään.

Arvioi tähän budjetti toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (huomioi hankeavustus sekä mahdollinen omavastuuosuus)

Millaista tukea seuranne tarvitsisi toimintasuunnitelman toteuttamiseksi?

Jos vastasit jotain muuta, kuvaile tuen tarvetta tähän

Millaisia alueellisia verkostoja seurallanne on tällä hetkellä ja millaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä tällä hetkellä tehdään?

Kiitos vastauksestasi!

Pilottiseurahaku on auki 30.1.2022 asti. 

Ilmoitamme valinnoista viimeistään viikolla 7.


0%