Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun hakulomake 2022

Espoon kaupungin toimiala ja yksikkö / Yrityksen nimi ja y-tunnus (Voit laittaa myös molemmat).

Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö

Nimi

Tehtävänimike

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Oletteko aiemmin osallistuneet Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailuun samalla idealla, jota ehdotatte nyt? Jos kyllä, niin mitä olennaisia muutoksia innovaatiossa on tapahtunut?

Innovaation kehittämiseen osallistuneet avainhenkilöt mainitse myös, mikäli et itse ole ollut mukana

Innovaatio

Onko innovaatiosi innovaatio vai potentiaalinen innovaatio?

INNOVAATIO on kaupallisesti, yhteiskunnallisesti tai hyvinvoinnillisesti hyödynnetty osaamislähtöinen kilpailuetu.

​POTENTIAALINEN INNOVAATIO on idea, josta ei ole vielä saavutettu konkreettisia tuloksia.

Innovaation nimi (maks. 100 merkkiä)

Innovaation lyhyt kuvaus (maks. 200 merkkiä)

Kerro innovaation tarina. Kerro esimerkiksi lähtötilanteesta, tehdyistä toimenpiteistä, käytetyistä resursseista, opeista ja oivalluksista sekä innovaatiolla saavutetuista tuloksista. Kerro myös millaisia positiivisia sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia innovaatiolla on. (maks. 2000 merkkiä)

Innovatiivisuus

Oma arvio innovaation uutuusarvosta. Miten innovaatio täyttää tarpeet uudella tai merkittävästi uudistetulla tavalla? Arvio innovaation oikea-aikaisuudesta. (maks. 2000 merkkiä)

Oma arvio innovaation hyödynnettävyydestä. Miten innovaatiota sovelletaan käytäntöön suunnitellusti ja järjestelmällisesti yrityksessä, organisaatiossa tai yhteiskunnassa? Arvio innovaation käyttökelpoisuudesta. (maks. 2000 merkkiä)

Oppiminen. Onko innovaation taustalla oivallus? Miten tietoa on hyödynnetty uudella tavalla? Onko innovaatio syntynyt järjestelmällisen kehittämistyön tuloksena tai tukemana? Onko innovaation kehittämiseen liittynyt kumppanuuksia ja jos on, niin millaisia ja mikä on kumppanien osuus/vastuu yhteistyössä? (maks. 2000 merkkiä)

Laadukkuus

Oma arvio innovaation asiakaslähtöisyydestä. Miten innovaatio vastaa asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin toiveisiin, täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkii ylittämään asiakkaiden odotukset? Arvioi myös mahdollisen kumppanin osuutta asiakaslähtöisyyden parantamisessa. Kumppani voi myös olla palvelun käyttäjä. (maks. 2000 merkkiä)

Oma arvio innovaation tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. Miten innovaatio on parantanut asiakkaisiin liittyvää teknologista, taloudellista, sosiaalista tai yhteiskunnallista suorituskykyä sekä ekologista tai sosiaalista vastuullisuutta? Millä tavalla innovaatio on parantanut tai tulee parantamaan toiminnan tuottavuutta/rakentaa taloudellisesti kestävää kasvua Espooseen? Arvioi myös mahdollisen kumppanin osuutta tuloksellisuuden parantamisessa. Jos mahdollista, osoita tuloksellisuus ja tehokkuus numeroiden avulla. (maks. 2000 merkkiä)

Hakemuksen liitetiedostot

Pdf-muotoinen tiedosto, jonka maksimikoko on 25 MB.

Liitteet eivät ole välttämättömiä, mutta suosittelemme niiden lisäämistä siinä tapauksessa, että ne avaavat innovaation ideaa paremmin kuin pelkkä hakemuslomake.


Hakemuksen liitetiedostot

Lisää tähän hakemuksen liitetiedostot.

Paina vielä alla olevaa "Lähetä" -nappia viimeistelläksesi lähetyksen. Huomaathan, ettei hakemusta pääse enää muokkaamaan lähettämisen jälkeen. Kilpailu sulkeutuu 24.5.2022, joten lähetäthän hakemuksesi ennen sitä.

Voit tallentaa hakemuksesi ja jatkaa myöhemmin painamalla alla olevaa "Tallenna ja jatka myöhemmin" -nappia. Anna sähköpostiosoitteesi niin saat sähköpostitse linkin, jonka kautta pääset takaisin hakemukseesi.

1/1