Etelä-Savossa laaditaan maakunnallista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiekarttaa


Kutsumme sekä paikallisia että valtakunnan tason vaikuttajia miettimään TKI-toimintaa ja sen potentiaalia uudelleen. Kansallisen paramentaarisen TKI-työryhmän raportti nosti esille tutkimus- ja kehittämistoiminnan kunnianhimon tason nostamisen ja näitä tukevan politiikan merkityksen palauttamisen kansallisen kilpailukyvyn kärkitoimeksi. Tämä on mahdollisuus, johon ei ole varaa jättää tarttumatta.

 

Etelä-Savossa on ryhdytty tekemään TKI-toiminnan tiekarttaa, jossa kyse on toiminnallisen pelitaktiikan hiomisesta Etelä-Savon ja sen elinkeinoelämän uudistumiseksi.


Jaa omat näkemyksesi ja ajatuksesi Etelä-Savon menestyksen ja uudistumisen pelitaktiikasta ja kirjaa ne alla olevaan palautekenttään. Otamme ne mukaan pelikirjan muotoiluun!

Mikä voisi olla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa Etelä-Savolle riittävän kunnianhimoinen tavoite? Ja mikä on tai voisi olla Etelä-Savon "salainen ase" tämän päämäärän saavuttamiseksi?

Millaisia muutostarpeita näet Etelä-Savon nykyisessä pelitaktiikassa (pelaajat, roolit, pelikenttä jne.)? Missä asioissa pitää parantaa?

Miten yritysten ja maakunnan muiden toimijoiden yhteistyötä voisi kirittää TKI-toiminnassa?