Feedback från stödgruppen

Feedbackformuläret används för att samla in information om hur gruppen fungerar. Uppgifterna behandlas anonymt och används för att utveckla tjänsterna och för marknadsföringsändamål.

Stad där gruppen hölls

Datum när gruppen träffades sista gången (dd.mm.år)

Varifrån fick du höra / veta om gruppen?

0%