Kysely Filla&Rilla-oppimisympäristöä käyttäneille opettajille

Tässä kyselyssä kerätään tietoa Filla&Rillaa oppilaiden kanssa käyttäneiden opettajien kokemuksista. Vastaa kyselyyn vain, jos olette käyttäneet Filla&Rillaa vuoden sisällä.


Kyselyn tulosten pohjalta Filla&Rillaa tullaan kehittämään edelleen.

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää tieteellisissä julkaisuissa ja yleistajuisissa teksteissä. Kyselyssä ei käsitellä henkilötietoja (tietosuojaseloste). 


Vastaamalla olet mukana kehittämässä entistäkin hyödyllisempää Filla&Rillaa pyöräilykasvatuksen tueksi! 


Kyselyn osa-alueet ovat:

1. Filla&Rilla opettajan näkökulmasta

2. arvio Filla&Rillasta oppilaiden näkökulmasta

3. Filla&Rillan VR-ympäristö

4. Taustatiedot


Kyselyyn vastaamiseen menee noin 5-10 minuuttia aikaa.

Liikenneturva arpoo kaikkien Filla&Rilla-kyselyyn osallistuneiden ja kyselyyn yhteystietonsa jättäneiden kesken 10 kpl pyöränvalopaketteja (etu+takavalo). 
Arvontaan voi osallistua ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa kyselyn lopussa olevaan kenttään.

Kyselyn vastausaika on 24.8.-30.11.2020.


0%