Haastamme opettajat kokeilemaan ja ideoimaan uusia menetelmiä pyöräilykasvatukseen - palkintona purkkaa jaettavaksi koululaisille!

Liikenneturvan Filla&Rilla-oppimisympäristön tavoitteena on tukea opettajia suunnitelmallisen pyöräilykasvatustyön toteuttamisessa. Oppimisympäristö on ilmainen käyttää ja se on suunnattu 3.-6. luokkaisille. Käyttämällä Filla&Rillaa voidaan kehittää lasten turvallisen pyöräilyn valmiuksia. Käyttö ei kuitenkaan korvaa todellisessa liikenneympäristössä tapahtuvaa harjoittelua. Tärkeää liikennekasvatuksessa on myös yhteistyö kodin ja koulun välillä.


Liikenneturva haastaa opettajat kokeilemaan ja ideoimaan uusia pyöräilykasvatusmenetelmiä. Kannustamme yhdistämään Filla&Rillan käyttöä todellisessa liikenneympäristössä tapahtuvaan harjoitteluun ja yhteistyöhön kotien kanssa. 


Kiitokseksi ideoinnista ja vastauksista postitamme Filla&Rilla-purkkapaketteja jaettavaksi esimerkiksi palkintoina oppilaille. Samassa paketissa lähetämme myös mallikappaleet Filla&Rilla-passeista sekä pyörän ja kypärän tarkastuskorteista, joita voit myöhemmin tilata lisää verkkosivuiltamme.

Minkälaisen pyöräilykasvatustoiminnan yhteydessä voisit palkita oppilaat purkalla? 

Miten Filla&Rillan käyttöä voisi mielestäsi yhdistää koulun muuhun liikennekasvatustyöhön ja huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön? Millaista materiaalia kaipaisit Filla&Rillan oheen?

Oliko Filla&Rilla sinulle entuudestaan tuttu?

Kuinka monta purkkapakettia tarvitsisit jaettavaksi koululaisille (postitamme yhdelle opettajalle vähintään 30 ja enintään 60 pakettia).

Ideoita, toivomuksia ja palautetta Liikenneturvalle? 

Missä maakunnassa koulusi sijaitsee? 

Alla keräämme tietoja purkkien postitusta varten.

Oma nimesi

Puhelinnumero

Koulun nimi

Koulun katuosoite

Koulun postinumero

Koulun postitoimipaikka

Anna myös sähköpostiosoitteesi, jos toivot, että saat yhden automaattisesti lähetettävän viestin, jossa on linkkejä pyöräilykasvatusmateriaaleihimme. 

Kiitos vastauksistasi!

Purkkapaketteja on kaikkiaan jaossa noin 1000 kpl ja ne jaetaan tilausjärjestyksessä. 


Antamiasi henkilötietoja käsitellään materiaalipaketin ja mahdollista sähköpostitse lähettävän pyöräilykasvatusmateriaalin lähettämistä varten. Lisätietoja tietosuojasta:

https://www.liikenneturva.fi/tietosuoja#Kyselyt_ja_tapahtumat

https://www.liikenneturva.fi/tietosuoja#Postitus

0%