Forskningsseminarium vid Åbo Akademi, Vasa

Emigration från Svenskfinland förr och nu

Seminariet hålls i samarbete med Finland-Samfundet


Tid: 5.6.2024, kl. 14.00–16.00
Plats: Auditorium Bruhn
Ordnas som hybrid (på plats och Zoom) 


Vänligen anmäl dig i förväg senast den 3.6.2024


Program


Namn

e-post

Organisation

Jag kommer att delta på plats i Vasa

Jag kommer att delta på distans (Zoom)

Vi sänder en Zoom inbjudan innan seminariet


Mer information: magnus.enlund@migrationinstitute.fi


Tietosuojaseloste