Framtidslabbet för lärare och rektorer inom grundläggande utbildningen och andra stadiet


Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att stöda en positiv framtidstro.  

Bekanta dig med framtidstänkandets grunder genom nätkursen Framtidstänkandets ABC. Kursen innehåller vider och uppgifter att genomföra självständigt och övningar att hålla i klassen. En inbandning av webbinariet Ekologiskt framtidstänk i klassrummet finns i kursens tilläggsmaterial. Kursen genomförs som självstudier i egen takt. Nätkursen kan genomföras fram till 31.12.2024.

Hösten 2023 ordnas även följande verksamhet:

I november ordnas ett webbinarium Ekologiskt framtidstänk i klassrummet. Hurdan framtid vill vi ha? Hur ska man tala om framtiden med elever? Och vilken roll spelar civilsamhället i återuppbyggande av en ekologiskt hållbar framtid? Som föreläsare fungerar forskaren Erik Sterner samt klasslärare och aktivist Theo Levlin. Framtidslabbets Eddie Myrskog presenterar några konkreta redskap för att ta i bruk framtidspedagogikens metoder i klassrummet. Inbandningen av webbinariet finns tillgänglit på nätkursen Framtidstänkandets ABC.

Popup -handledningen under hösten 2023 fungerar som en introduktion och stöd för nätkursen Framtidstänkandets ABC på plattformen Howspace samt som stöd för pedagogiska framtidsmetoder. Tillfället är öppet för frågor från deltagarna.

Samtliga tillfällen ordnar online via Microsoft Teams. Länk till online-evenemanget skickas till anmälda deltagare. Alla tillfällen är öppna för samtliga intresserade och kostnadsfria. Intyg fås på begäran.

Välkommen med på en resa till alternativa framtider!


 Registerbeskrivning


Genom att anmäla dig godkänner du användingen av dina personuppgifter enlig Barn- och ungsomsstiftelsens registerbeskrivning.

Jag anmäler mig till följande tillfälle/tillfällen

För- och efternamn

Epost

Titel / arbetsuppgift

Vilken skola jobbar du i?

I vilken region befinner sig din skola

Var hörde du om dessa tillfällen?

Hälsningar eller frågor till arrangörerna

Vill du höra mera om vår verksamhet? Beställ våra nyhetsbrev:

Finansiär

Verksamheten är del av Barn- och ungdomsstiftelsen och möljiggörs genom understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

0%