Framtidslabbet för lärare och rektorer inom grundläggande utbildningen och andra stadiet


Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att stöda en positiv framtidstro.  

Bekanta dig med framtidstänkandets grunder genom nätkursen Framtidstänkandets ABC. Kursen innehåller vider och uppgifter att genomföra självständigt och övningar att hålla i klassen.  

Som del av nätkursen hittar du i tilläggsmaterial inbandningen av webbinariet Ekologiskt framtidstänk i klassrummet. Hurdan framtid vill vi ha? Hur ska man tala om framtiden med elever? Och vilken roll spelar civilsamhället i återuppbyggande av en ekologiskt hållbar framtid? Som föreläsare fungerar forskaren Erik Sterner samt klasslärare och aktivist Theo Levlin. Framtidslabbets Eddie Myrskog presenterar några konkreta redskap för att ta i bruk framtidspedagogikens metoder i klassrummet. 

Kursen genomförs som självstudier i egen takt. Nätkursen kan genomföras fram till 31.12.2024.

Välkommen med på en resa till alternativa framtider!


 Registerbeskrivning (på finska)


Genom att anmäla dig godkänner du användingen av dina personuppgifter enlig Barn- och ungsomsstiftelsens registerbeskrivning.

Jag anmäler mig till följande tillfälle/tillfällen

För- och efternamn

Epost

Titel / arbetsuppgift

Vilken skola jobbar du i?

I vilken region befinner sig din skola

Var hörde du om detta material?

Hälsningar eller frågor till Framtidslabbet

Vill du höra mera om vår verksamhet? Beställ våra nyhetsbrev:

Finansiär

Verksamheten är del av Barn- och ungdomsstiftelsen och möljiggörs genom understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

0%