Ilmianna työyhteisösi loistavat työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden käytännöt!


Hyvinvointiala HALI ry. etsii jäsentensä hyviä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden käytäntöjä kyselyn avulla. Kerro meille oman työyhteisösi toimiva käytäntö ja jaa samalla tärkeää kokemustietoa muille alan organisaatioille!

Valitsemme vastausten joukosta parhaan käytännön ja tarjoamme voittajalle näkyvyyttä ja tunnustusta HALIn viestintäkanavissa. Näin voittaja voi halutessaan saada tunnettuutta hyvien työhyvinvointi- ja -turvallisuustapojen käyttäjänä ja edistäjänä.

Kysely on tarkoitettu HALIn terveyspalvelualan, sosiaalipalvelualan ja ensihoitoalan jäsenille.


Osallistuthan kyselyyn 21. maaliskuuta mennessä, kiitos! 

Organisaatiosi nimi 

Toimiala 

Organisaation koko

1. Millainen tai millaisia erityisiä (luovia, kekseliäitä tai muuten hyviä) työhyvinvoinnin parantamisen keinoja työyhteisössänne on käytössä?

2. Millainen tai millaisia erityisiä (luovia, kekseliäitä tai muuten hyviä) työturvallisuuden parantamisen keinoja työyhteisössänne on käytössä?

3. Onko työyhteisöönne otettu käyttöön uusia työhyvinvoinnin ja/tai työturvallisuuden edistämisen keinoja pandemia-aikana? Jos kyllä, mitä ne ovat?

4. Mitataanko organisaatiossanne työyhteisön työhyvinvointia säännöllisesti?

Kyllä, muu aikataulu, mikä? 

5. Millä keinoilla työhyvinvoinnin tilannetta seurataan työyhteisössänne?

Muilla keinoilla? Millä?

6. Onko organisaatiossanne käytössä laajempi työterveyssopimus kuin laki edellyttää?

7. Onko työhyvinvointiin panostettu organisaatiossanne lakisääteisiä velvoitteita laajemmin?

8. Onko työturvallisuuteen panostettu organisaatiossanne lakisääteisiä velvoitteita laajemmin?

Annan HALI ry:lle luvan käyttää vastauksiani viestinnässään (vastauksia ei käytetä ilman lupaa niin, että ne voi yhdistää organisaatioon)

Terveisiä HALIn toimistolle 

0%