Hakemus liikunta- ja urheiluseuroille nuoren/nuorten kesätyöllistämiseksi Lounais-Suomessa 2023

Seurojen kesätoiminnan avustus on tarkoitettu Lounais-Suomen alueen liikunta ja urheiluseuroille 15-29 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen vähintään kahden viikon ajaksi aikavälillä 1.4.–30.9.2023.

Työnantajan tiedot

Seuran virallinen nimi/jaosto

Seuran Y-tunnus

Seuran yhteyshenkilön nimi (sukunimi, etunimi)

Seuran yhteyshenkilön puhelinnumero päivisin

Seuran yhteyshenkilön s-postiosoite

Seuran yhteyshenkilön osoite/seuran toimiston osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)

Seuran virallinen nimenkirjoittaja.

Seuran virallisen nimenkirjoittajan sähköpostiosoite.

Seuran virallisen nimenkirjoittajan puhelinnumero.

Seuran toinen virallinen nimenkirjoittaja, jos tarpeen.

Seuran toisen virallisen nimenkirjoittajan sähköpostiosoite, jos tarpeen.

Seuran toisen virallisen nimenkirjoittajan puhelinnumero, jos tarpeen.

Seuran tilinumero (IBAN)

Nuorelle nimetyn esihenkilön nimi (sukunimi, etunimi)

Onko nimetty lähiesihenkilö 

Onko seura toiminut aiemmin työnantajana

Kuinka monen nuoren työllistämiseen haette avustusta? 

Kuvaa työntekijöiden tehtävänimike sekä työtehtävät. Esimerkiksi: Työntekijä 1, tehtävänimike: leiriohjaaja, työtehtävät: lajipisteen ohjaaminen

Mihin aiheisiin seuranne (kesätyöntekijät/seuran hallinto) toivoo maksutonta koulutusta?

Sitoudumme ohjaamaan palkatun nuoren johonkin yllä olevaan LiikUn järjestämään maksuttomaan koulutukseen.

Sitoudumme raportoimaan avustuksen käytöstä LiikUn asettaman aikataulun mukaisesti.

Vakuutan, että antamani seuran tiedot ovat oikeat.

Hakulomakkeen tiedoista syntyy rekisteri, jota käytetään kesätoiminnan avustukseen liittyvään viestintään. Tiedot ovat vain LiikUssa avustuksen delegoinnista vastaavien henkilöiden käytettävissä.

KIITOS!
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry,

Marko Mäenpää, kehittämispäällikkö, seuratoiminta

marko.maenpaa(at)liiku.fi, 

040 9000843 

0%