Hakulomake - Twitter-koulutus

Koulutuksessa käsittelemme Twitterin käyttöön liittyviä vinkkejä sekä sitä, kuinka alustalla kannattaa toimia, jotta viestintä on aktiivista ja vaikuttavaa. Käsittelemme esimerkkejä erityisesti SASKin kannalta merkittävien teemojen, ay-toiminnan ja kehitysyhteistyön, näkökulmasta.


Mukaan voivat hakea kaikki SASKin lähettiläskoulutuksen käyneet. Haku päättyy 16.10. 


Luethan ohjeistuksen ja täytäthän lomakkeen huolella. Tarvittaessa voit tallentaa hakemuksen ja jatkaa sen täyttöä myöhemmin. Lomakkeen ensimmäisessä osassa kartoitetaan hakijan syitä hakea mukaan koulutukseen. Haluamme valita mukaan mahdollisimman moninaisen osallistujajoukon ja painotamme valinnoissa myös sitoutumista osallistua koko koulutukseen sekä hakijan motivaatiota. Toisessa osassa täytetään omat perustiedot.


Toivomme hakemuksia eri ikäisiltä, eri sukupuolta olevilta sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä. Kaikki SASKin tilaisuudet ovat häirinnästä ja syrjinnästä vapaita tilaisuuksia. 

Lisätietoja: Roosa Rusanen, roosa.rusanen@sask.fi

Minulla on Twitter-tili / käyttäjätunnus

Kerro omin sanoin, miksi haluat osallistua koulutukseen ja mitä hyötyä uskoisit siitä olevan sinulle.

Asteikolla 0-10, kuinka kiinnostunut olet oppimaan seuraavista aiheista koulutuksessa? 

Ei kiinnosta lainkaan
Kiinnostaa kovasti
0
10
5
10
10
true
false
false
Algoritmien toimintaperiaatteet *
Omien twiittien muotoilu vaikuttavaksi *
Trollien ja asiattomuuksien käsittely *
Aktiivinen viestintä kehitysyhteistyöstä *
Aktiivinen viestintä ay-toiminnasta *
SASKin viestinnän ja vaikuttamisen tukeminen *
Oman liittoni viestinnän ja vaikuttamisen tukeminen *
Rohkeuden kerääminen aktiiviseen Twitterin käyttöön *

Mitkä seuraavista väittämistä kuvaavat parhaiten Twitterin käyttöäsi? 

Muuta kommentoitavaa tai tarkennettavaa aiempiin kysymyksiin liittyen

Hienoa.

Paina sitten seuraava, niin pääset täyttämään perustietosi.

0%