Ympäristötaiteen kehittäjähaku: työpajojen ja kansainvälisen koulutuksen toteuttajaksi


Tämä on haku lastenkulttuurikeskuksille ympäristötaidemenetelmän ja työpajojen toteuttamiseen, kansainvälisten yleisöjen kouluttamiseen ja tiiviin e-kirja-muotoisen menetelmäoppaan kirjoittamiseen. 


Sisällöt ovat osa Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoimaa Youth learning through Arts - Erasmus+ -hanketta. Hankkeen kumppanit ovat Puolasta, Sloveniasta ja Suomesta.


Valittava taho vastaa seuraavista kokonaisuuksista:

+ työpaja Luonto-Liiton nuorten ryhmälle ympäristötaiteen menetelmällä (kesä 2021), työpajan kesto n. 3 h.

+ ympäristötaiteen menetelmän koulutus englanniksi kansainvälisten taidekasvattajien koulutuksessa Urheiluopisto Kisakeskuksessa Raaseporissa (1,5 pv 13.-17.9.2021)

+ työpaja Luonto-Liiton nuorten ryhmälle ympäristötaiteen menetelmällä (syys-lokakuu 2021), työpajan kesto n. 3 h

+ e-kirja-muotoisen menetelmäoppaan kirjoittamiseen (kesä-lokakuu 2021)

+ toiminnan esittely yhdessä liiton ja Luonto-liiton kanssa valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa Lahdessa marraskuussa


Korvaus:

Liitto korvaa lastenkulttuurikeskukselle tuotannosta 5 500 € (sis. alv) + matkakulut tapahtumiin + ylläpidon koulutusjaksolla max. kahdelle henkilölle kahden päivän ajan.


Nuorten työpajat kuvataan liiton toimesta ja tuotanto dokumentoidaan. Tuotannon sisällön käyttöoikeus on toteuttajan lisäksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolla.


Sisältöjä tarkennetaan ja aikatauluja valmistellaan liiton toimiston työntekijöiden sekä Luonto-Liito toimijoiden kanssa. E-kirjan osalta alusta, suunnittellu ja taitto tehdään liiton toimiston toimesta.


Viimeinen hakupäivä on 15.5.2021. 

Täytä hakemuksen kaikki kohdat.

Lastenkulttuurikeskuksen nimi:

Lastenkulttuurikeskuksen osoite:

Lastenkulttuurikeskuksen puhelinnumero:

Lastenkulttuurikeskuksen sähköpostiosoite:

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot:

Kouluttaja/kouluttajat, mikäli jo tiedossa:

Menetelmäoppaan kirjoittamiseen osallistuvat henkilöt:

Ideoikaa, millainen olisi ensimmäinen Luonto-Liiton nuorille vetämänne ympäristötaidetyöpaja (esim. miten työpajassa käsitellään nuorille tärkeitä kysymyksiä ympäristötaiteen menetelmien avulla?):

Kuvatkaa, millainen voisi olla 1,5 pv mittainen koulutuksenne, johon osallistuu taidekasvattajia ja nuorisotoimijoita Suomesta, Puolasta ja Sloveniasta: 

Onko lastenkulttuurikeskuksellanne aiempaa kokemusta menetelmäoppaan kirjoittamisesta? Mikä opas on kyseessä?

Miksi juuri teidän lastenkulttuurikeskuksenne olisi pätevä vetämään nuorten taidetyöpajat, kansainvälisen koulutuksen sekä kirjoittamaan menetelmäoppaan?

Kansainvälinen koulutus pidetään englanniksi. Millä tasolla kouluttajanne/kouluttajienne kielitaito englannin kielessä on? 

Oletteko valmiita esittelemään menetelmänne ja kertomaan työpajoista ja koulutuksesta Valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa Lahdessa 16.-17.11.2021?

Kiitos hakemuksestanne!