HAKEMUS

Helminauha-hankkeen koordinoimaan

lahjasolutaustaisten henkilöiden

KEHITTÄJÄTIIMIIN

Käytännön tietoa kehittäjätiimistä

Lahjasolutaustaisten kehittäjätiimi kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa koko Helminauha-hankkeen (2022 - 2024) ajan. Tapaamiset ovat etänä Zoomissa tai mahdollisuuksien mukaan Simpukan toimitiloissa Tampereella (Kalevantie 7 C). Tapaamiset ovat yleensä lauantaisin ja niiden kesto on n. 5h.


Tapaamiset ovat työpajoja ja niissä kehittäjätiimi kehittää yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa jotain hankkeen osa-aluetta. Työpajatapaamisissa kehitetään lahjasolutaustaisten toimintaa yhdessä keskustellen ja ideoiden. Kehittäjätiimissä toimiminen on vapaaehtoistyötä ja hanke maksaa kehittäjätiimin tapaamisiin osallistuvien matkakulut halvimman julkisen liikenteen hinnaston mukaisesti.

Haemme kehittäjätiimiin lahjasolutaustaisia henkilöitä, jotka ovat innostuneita kehittämään hankkeen toimintoja. Toivomme, että kehittäjätiimistä tulisi mahdollisimman monimuotoinen ja tiimiläisillä olisi taustallaan erilaista osaamista, erilaisia elämäntarinoita ja halua sitoutua kehittäjätiimin tiimityöskentelyyn vuosille 2022 - 2024.


Pyydämme sinua seuraavien kysymysten avulla perustelemaan, miksi juuri sinut pitäisi valita kehittäjätiimiin. Tiimiin mahtuu rajallinen määrä kehittäjiä ja valinnassa painotamme ryhmän monimuotoisuutta, innostusta ja halua sitoutua toimintaan.

Kerro meille kuka olet ja mitä tuot kehittäjtiimiin sekä pyydämme sinua täyttämään yhteystietosi toiminnan koordinointia varten.

SINÄ

Kerro meille itsestäsi kolmella virkkeellä.

LAHJASOLUTAUSTA

Voit kertoa vapaasti omasta taustastasi, kuten:

- Minkä ikäisenä sait tietää olevasi lahjasolutaustainen?

- Onko sinun tapauksessa kyseessä lahjoitettu munasolu, siittiö, molemmat vai alkio?

- Mitä ajattelet taustastasi nyt?

OSAAMINEN

Toivomme, että kehittäjätiimiläisten osaaminen voidaan ottaa mahdollisuuksien mukaan tiimin käyttöön.

Minkälaista osaamista, tietoa ja taitoja sinä tuot mukanasi kehittäjätiimiin?

Perustamme kehittäjätiimille yksityisen Facebook-ryhmän, voiko sinut liittää mukaan ryhmään?

Millä nimikkeellä löydämme sinut FB:stä?

YHTEYSTIETOSI

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Kotiosoite

Hakulomakkeeseen antamasi tiedot jäävät vain hankkeen työntekijöiden tietoon. Tuhoamme tiedot tiimin valitsemisen jälkeen.

Terveisin,

Jenni Huhtala, hankevastaava jenni@simpukka.info/p. 040 5323010

Anniina Valkonen, hankesuunnittelija anniina@simpukka.info/ p.045 78735433Tietoa Helminauha-hankkeesta

HELMINAUHA on vuonna 2019 käynnistynyt STEA:n rahoittama hanke, joka sai jatkorahoituksen vuosille 2022 - 2024. Helminauha-hanke tuottaa tietoa ja tukea lahjasolujen avulla lasta toivoville ja lapsen saaneille perheille sekä lahjasolutaustaisille henkilöille. Hankkeen tavoitteena on, että vanhemmat saavat tietoa ja tukea lapsen alkuperään liittyvien kysymysten käsittelyyn sekä valmiuksia puhua lasten kanssa lahjasolutaustasta. Hanke palvelee lahjasoluperheiden lisäksi ammattilaisia, lahjasoluperheiden läheisiä, sukusolujen lahjoittajia ja lahjasoluhoitoja suunnittelevia. Lahjasolutaustaisille henkilöille kehitetään toimintaan ja tuotetaan tietoa vuosien 2022 - 2024 aikana.
 

Kiitos hakemuksestasi!

Jotta hakemuksesi kirjautuu järjestelmään, paina vielä lähetä vastaukset painiketta.

0%