Helminauha-hankkeen kysely:

Lahjasoluilla perheellistyminen, tietoa opettajille


Helminauha-hanke on osa Monimuotoiset perheet verkostoa, joka kokoaa vuoden 2022 aikana opasta opettajille ja opetustyötä tekeville. Aiemmin verkosto on koonnut Monimuotoiset perheet varhaiskasvatuksessa -oppaan varhaiskasvattajille. Monimuotoiset perheet koulussa -oppaasta tulee verkkojulkaisu ja painettu versio Monimuotoiset perheet verkoston sekä Helminauha-hankkeen sivuille, se julkaistaan vuoden 2023 keväällä.

Opettajien oppaassa jaetaan tietoa perheiden monimuotoisuudesta ja sen avulla lisätään ymmärrystä monimuotoisiin perheisiin liittyvistä erityiskysymyksistä. Oppaaseen tulee oma osio lahjasoluperheistä ja tämän kyselyn avulla keräämme kokemustietoa oppaaseen. Kyselyn aineistoa voidaan hyödyntää myös Helminauha-hankkeen sivuilla ja hankkeen kehittämistyössä.

Kerro meille, mitä asioita koulussa olisi hyvä huomioida lahjasoluperheiden näkökulmasta? Mitä opettajien olisi tärkeä tietää lahjasoluilla perheellistymisestä ja lahjasoluperheistä?


Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se on auki 1.6. saakka.

Kyselyyn vastasi

Lapsen/ lasten ikä

Mitä opettajien olisi mielestäsi hyvä tietää lahjasoluilla perheellistymisestä?

Miten koulussa tai opetuksessa voitaisiin huomioida lahjasoluilla perheellistyminen ja siihen liittyvät teemat?

Voit kertoa esimerkkitilanteen koulumaailmasta, jolloin opettajan ymmärrys lahjasoluilla perheellistymisestä olisi ollut tarpeen:

Onko vielä jotain, mitä haluat sanoa opettajien oppaaseen liittyen?

Kiitos kyselyyn vastaamisesta!

Terveisin, Jenni ja Anniina Helminauha-hankkeesta


0%