HUR MÅR DU? EN ENKÄT OM UNGDOMARS MÅENDE

Hej, är du 10-21 år?

Vi hoppas att du vill svara på ungdomsenkäten. Bland alla som har svarat lottar vi ut biobiljetter och godisboxar. Om du vill delta i utlottningen kan du lämna dina kontaktuppgifter i slutet.


Alla svar som samlas in är anonyma och kan inte kopplas ihop med någon speciell person. Enkäten är öppen 1.10-31.11.2021.


Med hjälp av svaren kan vi utveckla stöd till barn och unga. För oss är det viktigt att lyssna på ungdomars åsikter och tankar. Resultaten av undersökningen använder vi till exempel när vi utbildar personer som jobbar med barn och unga och när vi gör inlägg i sociala medier.


Enkäten har skapats av Föreningen för mödra- och skyddshem, Kasvatus ja perheneuvonta ry, Yhden vanhemman liitto ry och Barnavårdsföreningen i Finland rf. Alla organisationer erbjuder stöd och hjälp till familjer i olika situationer.


Mer information om enkäten ger: pia.graniittiaho@bvif.fi, tfn 045 139 4034

1. BAKGRUNDSINFORMATION

Min ålder

Vilket kön har du?

Jag bor

Jag bor i

2. MITT MÅENDE

Hur mår du?

Har du någon i din närmaste omgivning som du litar på och som du kan prata med (familj, släktingar, vänner, kompisar eller andra bekanta)?

Vilka saker gör dig trött och utmattad?

Vilka saker hjälper dig att orka?

Hur har distansskolan påverkat hur du mår??

Får du / har du fått tillräckligt med stöd i skolarbetet från din lärare eller annan skolpersonal?

Får du / har du fått tillräckligt med stöd i skolarbetet från föräldrar?

3. VAR FÅR DU HJÄLP?

När tycker du att det känns bra att prata med en vuxen?

Vad skulle göra det lättare för dig att prata med en professionell (t.ex. lärare, ungdomsledare, socialarbetare)?

Vem har du pratat med när du har behövt stöd?

Vem skulle du vilja prata med när du behöver stöd? 

Vad skulle du vilja prata om med personer i din nära omgivning (t.ex. vän eller familjemedlem)?

Vad skulle du vilja prata om med en professionell (t.ex. lärare, ungdomsledare, socialarbetare)?

Berätta gärna hur du mår.

Om du behöver söka hjälp, vet du varifrån du kan få hjälp?  

Hur fick du information om den här enkäten?

Här kommer några frågor om du vill delta i utlottningen av priser. Bland alla som svarat lottar vi ut 10 st Finnkino biobiljetter och 2 st Fazer godisboxar. 

Jag vill delta i utlottningen av priser! 

 Om du vinner i dragningen skickar vi vinsten direkt hem till dig. Dragningen kommer att äga rum i december. 
Fyll i ditt namn, adress, postnummer och postort:

STÖD OCH HJÄLP 

Barn- och ungdomstelefonen, tfn 0800 96 116 är öppen må-ons kl. 14-17 to kl. 17-20. Du kan fråga och prata privat och i förtroende om vad som helst tillsammans med en vuxen. Det kostar ingenting att ringa.      
 I Ärligt talat-chatten kan du prata om saker du är orolig över eller funderar på. Chatten är öppen må, ons kl. 9-12 och må, ti, ons, to kl. 19-22. Ärligt talat är en stödchatt för dig som är 13-29 år.   
I UngInfos chattkalender hittar du vem som chattar eller svarar i telefonen idag. Kalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland för dig som är ung eller ung vuxen. 
Du hittar information om stöd till barn och unga på bland annat följande sidor: 
https://unginfo.fi/chattkalend... 
https://arligttalat.fi/  https://www.bvif.fi/for-barn-o... https://apuaeroon.fi/nuoret/10...
0%