Kysely palvelujärjestelmän uudistamisesta

Tervetuloa vastaamaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaille kohdennettuun kyselyyn palvelujärjestelmän uudistamisesta!


Pohjois-Savon hyvinvointialueen tulevaisuuden palvelujärjestelmää suunnitellaan parhaillaan. Palvelurakennetta ja -valikoimaa monipuolistetaan vahvistamalla etä- ja digipalveluita sekä kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita. Lue lisää uudistuksesta verkkosivuilta ja tutustu palvelujärjestelmän uudistamisehdotuksiin materiaalipaketista: pshyvinvointialue.fi/palvelujärjestelmän-uudistus.


Keräämme asukkailta mielipiteitä tämän kyselyn avulla. Kyselyyn vastataan nimettömästi, joten huomiothan, että et kirjoita avoimiin kysymyksiin mitään henkilökohtaisia tietojasi, joiden perusteella sinut voitaisiin tunnistaa. Voit vastata kyselyssä vain niihin osioihin, joiden koet koskevan sinua ja joihin haluat vastata. Muut kysymykset voit halutessasi jättää vastaamatta ja siirtyä seuraavaan osioon.


Kysely koostuu seuraavista osiosta:
-taustatiedot
-väittämät
-palveluverkko
-digipalvelut
-ikääntyville kohdennetut kysymykset
Lopuksi voit vielä jättää avointa palautetta ja omat kehittämisehdotuksesi palvelujärjestelmän uudistamiseksi.


Kysely on avoinna sunnuntaihin 21.4.2024 saakka.


Kyselydataa säilytetään tarvittavia analyyseja varten Surveypalissa vuoden verran palvelujärjestelmän kehittämistyön tukena. 


Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietosuojaseloste
Palautejärjestelmän tietosuojaseloste

Haluan vastata kyselyyn ja hyväksyn, että tässä kyselyssä syntyviä tietoja voidaan käyttää tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa.

0%