Anmälningsblankett för Ålands Hushållningssällskaps distanskurs om:

.

IP Arbetsvillkor 


Välkommen med på vår distanskurs IP Arbetsvillkor. Under kursen går vi igenom certifieringsmodulens regelhandbok, stödmaterial och du kan samtidigt utföra egenrevisionen. Efter kursen vet du vad du behöver göra för att vara väl förberedd inför en IP-auditering och för att få en IP certifiering. 


Kurserna hålls av Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundets kvalitetschef Katarina Lassheikki, som dagligen jobbar med IP kvalitetssystemet i nära samarbete med Sigill Kvalitetssystem AB. Dessutom deltar Manuela Tallberg-Nygård från Landsbygdens Arbetsgivareförbund som föreläsare i kursen om IP Arbetsvillkor. Manuela känner bra till arbetsrätt och branschens kollektivavtal.


Kurspriset är subventionerat. 

IP Arbetsvillkor-kursen kostar 33 euro + moms / *deltagande företag.

(*avgiften är den samma oavsett hur många personer från företaget deltar i kursen) 

 

BINDANDE ANMÄLNINGAR senast två dagar före skolningstillfället.

Jag deltar i följande distanskurs:

0%