Kysely ISE-ehtojen päivitystarpeista

Nykyisiin ehtoihin voit tutustua esimerkiksi osoitteessa: https://www.slideshare.net/Isannointiliitto/isnnintipalvelujen-yleiset-sopimusehdot-pdf 

Roolisi isännöintiyrityksessä

Miten ISE2007- ehdot liittyvät työhösi? 

Yrityksessämme..

Vastasit, ettei yrityksessänne käytetä ISE2007-ehtoja osana isännöintisopimuksia. Miksi niitä ei käytetä?

Sovitaanko joistain ehtokohdista yrityksessänne ISE2007-ehdoista poikkeavalla tavalla?

Mistä ehtokohdista yrityksessänne yleisimmin sovitaan ISE2007- ehdoista poikkeavalla tavalla?

0%