Ilmoita kampanjatapahtuma tai -tempaus Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanjaan liittyen

Tapahtuman / toiminnan nimi

Päivämäärä ja kellonaika

Onko kyseessä verkkomuotoinen vai kasvokkain tapahtuva toiminta?

0%