Ilmoittautuminen kauden 23-24 ohjelmahaun hakuinfoihin

Järjestämme kolme samansisältöistä Teams-hakuinfoa kauden 2023-24 Taidetestaajat-ohjelmahausta.


Valitse sinulle parhaiten sopiva aika ja ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella.


Torstai 3.11.2022 klo 9-10

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUwODRjOTAtMzJkNy00NGM1LWFkZDEtZGYyYmJkMDM5MWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b5d4c7c9-6b59-4c1c-a99a-da49389a9ab8%22%2c%22Oid%22%3a%224ec28311-f44e-4391-bbfc-307e5218a267%22%7d


Maanantai 21.11.2022 klo 14-15

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE5YzQ5ODctOTdhMC00YjIwLTlmYWItNjg4ZTYyZmU3Y2Iz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b5d4c7c9-6b59-4c1c-a99a-da49389a9ab8%22%2c%22Oid%22%3a%224ec28311-f44e-4391-bbfc-307e5218a267%22%7d


Torstai 1.12.2022 klo 14-15

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYzOWUyMTktYWM0Ny00Mzc2LTk0NDYtZDk4ODgwYjRmZDQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b5d4c7c9-6b59-4c1c-a99a-da49389a9ab8%22%2c%22Oid%22%3a%224ec28311-f44e-4391-bbfc-307e5218a267%22%7d

Huom: infoista ei tule erillisia kalenterikutsuja, joten tallennathan kokouksen kalenteriisi itse Teams-linkillä varustettuna.


Kokous tallennetaan ja linkki tallenteeseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille kokouksen jälkeen.

Valitse info, johon ilmoittaudut

Nimi

Sähköpostiosoite

0%