Haku SCL:n toimielinten toimintaan 

Suomen Cheerleadingliiton organisaatio uudistuu 1.8.2021 alkaen. Uuden organisaation mukaiset toimielimet aloittavat toimintansa elokuussa 2021. Toimikausien pituus vaihtelee toimielinkohtaisesti.


Kilpailuvaliokunta on kilpailutoiminnasta vastaava elin, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa laadukkaita kotimaisia kilpailutapahtumia tiiviissä yhteistyössä tapahtumakoordinaattorin kanssa. Valiokunta kokoontuu kerran kuukaudessa, kilpailukaudella tiiviimmin. Jokaiselle valiokuntalaiselle jaetaan vastuualue, johon liittyy valmistelutehtäviä ja töitä myös kokousten ja tapahtumien välillä. Vastuutehtävät liittyvät kilpailujärjestelyihin kuten oheistapahtumiin, markkinointiin ja oheismyyntiin, kilpailuareenaan ja vapaaehtoisten sekä tuomaroinnin koordinointiin. Valiokuntaan valitaan 10-20 henkilöä, ja toimielimen toimikausi on yksi vuosi.


Tuomarivaliokunta on cheerleadingin tuomaritoiminnasta vastaava elin, jonka tehtävänä on valvoa ja kehittää tuomaroinnin laatua Suomessa. Tuomarivaliokunnan jäsenten tulee olla tuomarikoulutettuja. Valiokuntaan valitaan 10 henkilöä, ja toimielimen toimikausi on kaksi vuotta.


Sääntötoimikunta on cheerleadingin kilpailusäännöistä vastaava elin. Sääntötoimikunnan tehtävänä on jäsenistön sääntöosaamisen vahvistaminen sekä kilpailusääntötulkinnat. Sääntötoimikunnan jäsenten tulee olla tuomarikoulutettuja. Toimikuntaan valitaan 6-10 henkilöä, ja toimielimen toimikausi on kaksi vuotta.


Viestintätyöryhmä tukee liiton operatiivisen viestinnän suunnittelua ja toteuttamista. Työryhmän jäsenet voivat olla cheerleadingin harrastajia ja jäsenseurojen edustajia. Viestintätyöryhmällä ei ole ennalta määritettyä jäsenmäärää eikä erikseen määriteltyä toimikautta.


Näiden toimikuntien lisäksi liitossa toimii huippu-urheilun ohjausryhmä, lajiasiantuntijaryhmät, kurinpitovaliokunta, alueverkosto sekä kansainvälisten asioiden verkosto. 

0%