Ilmianna kulttuurialan hyvä teko!

Mitä kulttuurialaa tai työyhteisöänne parantavia tekoja olet vuoden aikana bongannut? 

Luovia, maininnanarvoisia tekoja etsitään nyt Industry Awards -gaalassa palkittavaksi. 


Millaiset merkittävät teot ovat kiinnittäneet huomiosi kuluneen vuoden aikana? Missä toiminnassa ovat arvot olleet kohdillaan, yhdenvertaisuus hienosti huomioitu, jatkuvan toiminnan edellytykset kestävällä pohjalla, yhteiskuntasuhteet vahvasti esillä, onnistunut kaupallinen tai viennillinen kulma tai vaikkapa kestävämpi kehitys konkreettisesti läsnä?


Voit ehdottaa omia tekoja tai kaverin tekoja, siis joko sellaisia joihin olet itse osallistunut tai joita olet alalla kohdannut. Voit nimetä niin monta tekoa kuin haluat. Kiinnitäthän huomiota ehdottamasi toiminnan taustalla vaikuttavien henkilöiden/ organisaatioiden diversiteettiin niin kansallisuuden, sukupuolen kuin toiminnan laajuuden osalta. 


Kysely on avoinna la 16.8.2022 klo 12:00 saakka. Annetut vastaukset käsitellään nimettöminä. Ilmiannetuista teoista yksi palkitaan ja lopullisesta palkinnonsaajasta päättää Music x Median raati.


Kysyttävää? Olethan meihin yhteydessä: info@musiikkimedia.fi

Nimeä kunniamaininnan arvoinen hyvä teko.

Mikäli mahdollista, mainitsethan vastauksesi yhteydessä jokaista tekoa tai tapausta koskevat taustatiedot kuten toiminnan osalliset, ajankohdan ja sen aikaansaaman vastaanoton.

Voit nimetä yhden tai useamman teon samassa vastauskentässä. Teot voivat olla miltä tahansa kulttuurin, median tai taiteen alalta.

Tärkeintä on perustella, miksi ehdottamasi toiminta tulisi palkita hyvänä tekona!

Tietoa Industry Awards -gaalasta

Musiikkialan kovimpia tekijöitä palkitaan jälleen Industry Awards -palkinnoilla 30.9.2022. Palkinnot jaetaan Tampereella juhlittavassa Industry Awards -gaalassa, joka on osa Music x Media -tapahtumakokonaisuutta. 


Gaalassa summataan kulunutta vuotta ja annetaan kunniamaininta niille, joille se kuuluu: vuoden aikana ammattitaidollaan, ratkaisuillaan, johtajuudellaan, eduksi erottuvalla käytöksellään ja saavutuksillaan vakuuttaneille musiikkialan toimijoille ja tahoille.


Kulttuurialan hyvän teon lisäksi gaalassa palkitaan vuoden aikana ansioituneita henkilöitä ja organisaatioita kymmenissä eri kategorioissa. Näitä ehdokkaita koskeva kysely aukeaa elokuussa, ja siitä tiedotetaan erikseen. 


Industry Awards -palkinto on arvostettu kiitos omalta yhteisöltä, Suomen musiikkialan ammattilaisilta.

Suggest a good deed from the cultural field!

What kind of positive actions have you witnessed in your work community or the cultural field at large? 

Music x Media wants to hear about the creative, award-worthy actions that should be rewarded at the Industry Awards Gala.

What kind of remarkable deeds have caught your attention in the past year? Which actions have demonstrated great values, promoted equity, built a solid ground for continuity, strengthened societal bonds, successfully increased a commercial or export potential, or taken concrete steps towards responsibility goals? 


You may suggest your own actions or those of a friend, actions you have participated in firsthand or just happened to come across in the industry. You can nominate as many good deeds as you wish. While naming persons/ organizations, please consider diversity aspects such as your nominee's national, gender and target group diversity. 


The survey form is open until 12 P.M. on 16.8.2022. All anwers will be anonymous. The final decision is made by the Music x Media jury, and one of the nominated actions will receive an Industry Award in September. 


Questions? Please contact info@musiikkimedia.fi.

Name a good deed that deserves recognition.

If possible, please also mention some background information about the given action, such as participants, time of the events, and the way it was received. 

You can name multiple actions in the open field below. The actions can reperesent any cultural, media or art field. 

Most importantly, please give justification on why the action should be awarded as a good deed!

About the Industry Awards Gala

Industry Awards are handed out to key players of the Finnish music industry once again on 30.9.2022. The winners will be announced at the Industry Awards Gala, celebrated as part of the Music x Media event in Tampere. 


The Gala concludes the previous year with rewarding those who deserve to be aknowledged: the ones whose pofessionalism, solutions, leadership, outstanding behaviour or achievements have convinced other actors in the music industry.


In addition to the good deed, the most accomplished individuals and organizations from the previous year are nominated in multiple different categories. These nominees can be named in another questionnaire that will be shared in August. 


The Industry Award is a valued recognition from the community – the professionals who work in the Finnish music business.