Anmälning till publiceringstillfället med anledning av rapporten Invandrares hälsa och välfärd i Nyland och Österbotten – inverkar boendekommunens svenskspråkighet?

Ilmoittautuminen Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi Uudellamaalla ja Pohjanmaalla – vaikuttaako asuinkunnan ruotsinkielisyys? –hankkeen tutkimustulosten julkistustilaisuuteen

1.12. 2021 kl./klo. 10.00 - 11.30

Tillfället ordnas på Zoom. Anmälningen utgår 30.11.2021 kl. 12.00

Tilaisuus järjestetään etänä. Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2021 klo. 12.00Program


Ohjelma


Förnamn / Etunimi

Efternamn / Sukunimi

E-post / Sähköposti

Organisation / Organisaatio

Du kan bara ta del på Zoom / Voit osallistua vain etäyhteydellä Zoomissa:

Inställd / Peruttu (Jag deltar på plats vid Migrationsinstitutet, Tavastgatan 13, Åbo (Max. 20) / Osallistun Siirtolaisuusinstituutissa, Hämeentie 13, Turku)

Jag deltar via Zoom. / Osallistun etäyhteydellä Zoomissa.

Deltagarna kommer att få en zoomlänk innan evenemanget. /

Osallistujille lähetetään Zoom-linkki ennen tilaisuutta.

För mera information, kontakta / Lisätietoja saadaksesi ota yhteyttä:

magnus.enlund@migrationinstitute.fi