JV -Tuomaroinnin kehittämisen työryhmä 2022-2023

Lajin kehittämisryhmä perustaa joukkuevoimisteluun uuden työryhmän, jonka tehtävänä on etsiä ratkaisuja tuomaroinnissa ja sääntöjen tulkinnassa koettuihin ongelmiin ja haasteisiin. 


Työryhmältä odotetaan konkreettisia toimenpiteitä tuomaritoiminnan kehittämiseksi ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi eri toimijoiden välillä. Ryhmään haetaan 4–6 henkilöä, joilla on vahvaa kokemusta joukkuevoimistelusta ja jotka toimivat aktiivisesti lajin parissa esimerkiksi valmentajana tai tuomarina. Ryhmään tullaan valitsemaan vähintään yksi kansainvälisen tason tuomari. Ryhmään voidaan valita myös henkilöitä, jotka toimivat jo aiemmin lajin luottamusryhmissä.  

Työryhmä toimii joukkuevoimistelun kehittämisryhmän alla ja raportoivat työskentelystään lajin kehittämisryhmälle. Toimintakausi alkaa joulukuussa 2022 ja päättyy vuoden 2023 loppuun. Työryhmään osallistuminen edellyttää noin neljään kokoukseen osallistumista ja aktiivista kehittämisotetta kokousten välillä. 


Työryhmään voi hakea täyttämällä tämäm hakulomakkeen 27.11.2022 kello 23.59. mennessä.   

Joukkuevoimistelun kehittämisryhmä (LAR) valitsee työryhmän jäsenet hakijoiden joukosta. Toivomme hakijoita monipuolisesti eri lajitaustoista (harraste, kilpa, SM, seuratoimija jne.) sekä hakijoita eri puolilta Suomea. Lisäksi työryhmän jäsenellä tulee olla hyvät ryhmätyöskentelytaidot. Työryhmän jäsenenä toimiminen on luottamustehtävä, eikä siitä makseta palkkiota. 

Nimi

Seura

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Toimin lajin parissa seuraavissa tehtävissä

Vapaamuotoinen hakemus/esittely: 

- Kerro lyhyesti taustastasi ja osaamisestasi lajin parista

- Kuvaile lyhyesti 1-3 pääteemaa, joita haluaisit kehitettävän joukkuevoimistelun kansallisessa tuomaroinnissa

0%