Joukkuevoimistelun tuomaroinnin kehitystyö - kysely lajin tuomareille ja valmentajille.

Voimisteluliitto ja sen luottamusryhmät kutsuvat lajin parissa toimivat vastaamaan tuomaritoimintaan liittyviin kysymyksiin. Vastausten pohjalta suunnitellaan tulevia tuomariseminaareja, tuomaritreenejä, tuomaroinnin kehityskohtia ja palautekäytäntöjä.

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, mutta kehitystyön kannalta on suurempi etu, jos yksittäiset vastaukset avataan mahdollisimman kattavasti.


Lisätietoja

laura.uimonen@voimistelu.fi

Roolisi lajin parissa

Vain tuomarit: millaisena pidät omaa osaamistasi tuomarina?

Jätä vastaus tyhjäksi
Heikko
Erinomainen
0
10
5
10
10
true
false
false
Sääntöosaaminen (muistat säännöt tai tiedät, mistä tarkistat asiat nopeasti). *
Oma osaaminen kilpailutilanteessa (tyytyväisyys omiin muistiinpanoihin ja pisteskaalaan, pisteiden yhteenlaskemisen tarkkuus, kyky erottaa ohjelmista vaadittavat asiat) *
Palautteenantokyky (palautepyyntöihin vastaaminen ja vastaamisen nopeus, laajuus ja mielekkyys) *
Tuomaritunnit/salikäynnit (joukkueen auttaminen salitilanteessa) *
Oman osaamisen kehittäminen (omatoiminen videotreeni, videotreeneihin osallistuminen, oman toiminnan reflektointi) *

Tuomarit: halutessasi voit avata jotain kohtaa tarkemmin tai esimerkin kautta.

Tuomarit: mihin kaipaisit eniten apua, sparrausta tai koulutusta?

Vain valmentajat/voimistelijat/seuratoimijat: millaisena koet seuraavat kansalliseen tuomaritoimintaan liittyvät kohdat?

Jätä vastaus tyhjäksi
Heikko
Erinomainen
0
10
5
10
10
true
false
false
Tuomareiden sääntöosaaminen *
Osaaminen kilpailutilanteessa (kyky erottaa ohjelmista vaadittavat asiat, pisteiden yhteenlaskemisen tarkkuus, muistiinpanojen huolellisuus, ammattimainen olemus) *
Palautteenantokyky (palautepyyntöihin vastaaminen ja palautteiden hyödyllisyys) *
Tuomaritunnit/salikäynnit (joukkueen auttaminen salitilanteessa) *

Valmentaja/voimistelija/seuratoimija: halutessasi voit avata jotain kohtaa tarkemmin tai esimerkin kautta.

Kaikki: mihin olet tyytyväinen tuomaritoiminnassa? Mikä on ollut hyvä muutos tai parannus tuomaroinnissa viimeisten vuosien aikana?

Kaikki: mitkä asiat näet kriittisenä kehityskohtana tuomaritoiminnassa? Miten näitä voisi konkreettisesti lähteä kehittämään?

SM-sarjat: millaisena olet kokenut uudet säännöt? Mihin toivoisit kehitystä?

Kilpasarjat: mitkä asiat toimivat tuomaroinnissa ja säännöissä? Mihin toivoisit muutosta tai kehitystä?

Harrastesarjat: mitkä asiat toimivat tuomaroinnissa ja säännöissä? Mihin toivoisit muutosta tai kehitystä?

Lasten sarjat: mitkä asiat toimivat tuomaroinnissa ja säännöissä? Mihin toivoisit muutosta tai kehitystä?

Vapaa palaute tai toive. Jos haluat ilmoittaa oman nimesi, voit kirjoittaa sen tähän.

0%