Raportti: Jäsenjärjestöavustus

Tällä lomakkeella raportoidaan Kuurojen Liitto ry:n jäsenjärjestöavustusta vuodelle 2021.


Raportti avustetusta toiminnasta toimitetaan 15.2.2022 mennessä


*Kaikkiin tähdellä merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.

Avustuksen käyttäjän tiedot

Yhdistyksen nimi (virallinen rekisteröity nimi)

Yhdistyksen sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön nimi ja asema

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puhelinnumero

0%