Selvitys STEA:n avustuksen käytöstä

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava 31.12.2022 mennessä. Selvitykseen tulee liittää luotettavat tositekopiot menoista. Ilmoitetaan myös siitä, paljonko edellisenä vuonna myönnettyä avustusta on säästynyt, jos tätä ei käytetä loppuun avustuksen myöntövuonna.

*Kaikkiin tähdellä merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.

Avustuksen käyttäjän tiedot

Yhdistyksen nimi (virallinen rekisteröity nimi)

Y-tunnus

Yhdistyksen sähköposti

Yhteyshenkilön nimi ja asema

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puhelinnumero

0%