Ilmoittautuminen KUPLA-hankkeen päätöswebinaareihin

KUPLA esittelee hankkeen päätöswebinaareissa parhaita havaintojaan hankkeen toiminnan varrelta. KUPLAn päätöswebinaarit pidetään verkossa 3.-5.11. Kaksituntisten webinaarien aiheina ovat opiskelijatapahtumat ja yhteisöllisyys, tuutorointi ja hyvinvointi sekä opiskelijoiden ohjaamisen työvälineet. Webinaarit ovat maksuttomia ja ne toteutetaan Zoom-alustalla. Liittymisohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen tapahtumaa.  


Lisätietoja webinaareista: https://kupla-hanke.fi/paatosw...


Webinaarien ohjelma:


3.11. klo 16-18 - Opiskelijatapahtumat ja yhteisöllisyys 

Opiskelijatapahtumien järjestäjille sekä opiskelija- ja ylioppilaskuntien tapahtumavastaaville suunnatussa webinaarissa käsitellään opiskelijatapahtumia, opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja näiden vaikutusta. Lisäksi esitellään KUPLA-hankkeen opiskelijatapahtumien järjestäjille suunnattuja koulutuksia.  


4.11. klo 14-16 – Hyvinvointia tuutoroinnista 

Tuutorit ovat tärkeä osa opiskelijakulttuuria. Mikä on tuutorin rooli ja miten tuutori voi omalla toiminnallaan edistää saavutettavampaa opiskelijayhteisöä? Tuutoreille, tuutoreita kouluttaville ja tuutoroinnin parissa työskenteleville räätälöidyssä webinaarissa käsitellään yksinäisyyttä, moninaisuutta ja inklusiivisuutta osana tuutorointia. 


5.11. klo 14-16 Katsauksia opiskelijoiden ohjaukseen ja ehkäisevään päihdetyöhön korkeakoulussa 

Webinaarissa esitellään kolmen eri korkeakoulun opiskelijoiden ohjauksen malli tai sen osa. Lisäksi webinaarissa esitellään mistä osista korkeakoulun ehkäisevä päihdetyö koostuu, miten rakennetaan käytettävä ja käytännönläheinen Opiskelijoiden päihdeohjelma sekä annetaan vinkkejä, miten päihteet otetaan opiskelijan kanssa puheeksi. Webinaari on suunnattu korkeakoulujen ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Ilmoittautumislomakkeen tietoja käytetään hankkeen toiminnan seurantaan ja arviointiin. Lomakkeelle tallennetut tiedot poistetaan hankkeen päättyessä. Lisätietoja: https://ehyt.fi/tietosuojaselo...


Etunimi 

Sukunimi

Sähköpostiosoite

Edustamani järjestö / korkeakoulu /muu taho

Työnkuva / titteli / tehtäväalue

Ilmoittaudun seuraaviin webinaareihin

0%