Kumppanuusperheet yleistyvät - kokemuksia lapsiperheellistymisen suunnittelusta sekä kumppanuusperheenä elämisestä.

Tällä kyselyllä kartoitamme kumppanuusvanhemmuutta suunnittelevien, vanhemmuuskumppanuuteen sitoutuneiden ja lapsiperheellistyneiden kumppanuusperheiden kokemuksia vanhemmuuden suunnittelusta, lapsiperhe-elämästä, palveluista ja toiveista. Vastausten avulla saamme tärkeää tietoa, jonka avulla voimme kehittää kumppanuusperhettä suunnittelevien ja kumppanuusperheiden neuvonta- ja edunvalvontatyötä entistä paremmaksi.


Kyselyyn vastaaminen kestää 15-30 minuuttia.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Kyselyn tuloksia käytetään Kumppanuusvanhemmaksi-hankkeen ja Sateenkaariperheet ry:n vaikuttamistyön ja toiminnan kehittämiseen. Varaamme mahdollisuuden myös tehdä tai teettää tieteellisen analyysin aineistosta. Vastaa viimeistään 16.9.

 

Kiitos, että olet mukana kehittämässä toimintaa!

 

Lisätietoja kyselystä antaa:
Hanna Ruohonen
Kumppanuusvanhemmaksi-hanke, projektipäällikkö
hanna.ruohonen@sateenkaariperheet.fi


Muistathan lopussa painaa lähetä-painiketta, jotta saamme vastauksesi.


Taustatietoja

Miten määrittelet sukupuolesi pääasiallisesti?

Miten määrittelet seksuaalisen suuntautumisesi pääasiallisesti?

Minkä ikäinen olet?

Mikä on siviilisäätysi?

Missä asut?

Etsintä, suunnittelu ja sitoutuminen kumppanuusvanhemmuuteen

Suunnitteletko? Olet löytänyt vanhemmuuskumppanin? Olet lapsiperheellistynyt?

Toiveesi/tämän hetken tilanne perheen vanhempien lukumäärän suhteen?

Jos suomeen saataisiin laki, jossa kaikki perheenne vanhemmat voisivat olla lapsenne/lapsienne oikeudellisia vanhempia niin vahvistaisitteko omassa perheessänne tämän?

Montako lasta perheessänne on?

Minkä ikäisiä lapsia perheessänne on?

Minulla on ollut aiemmin vanhemmuuskumppani, mutta kumppanuutemme päättyi.

Kertoisitko tarkemmin miksi kumppanuutenne päättyi?

Mitä kautta löysit(te) vanhemmuuskumppani(t)n ?

Miten tutustuitte toisiinne ennen kuin sitouduitte prosessiin?

Mitkä asiat vahvistivat päätöstä sitoutua tutustumisvaiheessa?

Miten olet kokenut vanhemmuuskumppanin etsimisen/tutustumisen prosessin?

Lähtötilanne, tiedonhaku ja palvelut

Toiveesi tulevasta vanhemmuusroolista / vanhemmuusroolisi tällä hetkellä?

Mikä sai sinut valitsemaan kumppanuusvanhemmuuden?

Mitä muuta haluaisit kertoa motiiveistasi tämän valinnan suhteen?

Oletko hyödyntänyt Kumppanuusvanhemmaksi-hankkeen palveluita?

Saitko kumppanuusvanhempien neuvontapalvelusta tarvitsemasi avun?

Löysitkö www.kumppanuusvanhemmaksi.fi-verkkosivujen kautta tarvitsemasi tiedon?

Mistä muualta olet(te) hakenut tietoa/tukea etsimisen/ tutustumisen vaiheeseen?

Minkälaisia suunnitelmia sinulla/teillä on syntyvien kustannusten suhteen? Pohditko jotakin talouteen liittyvää kysymystä?

Minkälaisia pelkoja/haasteita ajattelet kumppanuusvanhemmuuden sisältävän?

Sopimukset ja suunnitelmat

Minkälaisia sopimuksia olette tehneet vanhemmuuskumppani(e)n kanssa?

Miten olette suunnitelleet jakavanne taloudellista vastuuta kumppanuusvanhemmuuden eri vaiheissa? Pohditko jotain erityistä kysymystä talouteen liittyen.

Miten olette suunnitelleet saattavanne raskauden alulle? Miten saatoitte raskauden alulle?

Minkälaisia kokemuksia teillä on tähän mennessä käytetyistä palveluista?

Jos käytitte hedelmöityshoitoklinikan palveluita, niin kertoisitteko kokemuksistanne?

Oikeudellinen asema & tyytyväisyys nykytilaan

Mikä on lapsen oikeudellinen asema suhteessa vanhempiin?

Miten lapsen/lasten asuminen on järjestetty?

Olet(te)ko tyytyväinen vallitsevaan tilanteeseen tehtyjen sopimusten ja ratkaisujen osalta?

Kertoisitko lisää tyytyväisyydestä/tyytymättömyydestä tässä tilanteessa?

Mitä sovitte ristiriitojen ratkaisemisesta suunnitteluvaiheessa?

Jos olette kohdanneet ristiriitoja, mitkä asiat ovat niitä aiheuttaneet ja kuinka olette niitä käsitelleet?

Mitä palveluita olette käyttäneet lapsen/lapsien syntymän jälkeen?

Kuinka palvelut ovat vastanneet perheenne tarpeisiin?

Jos olette käyttäneet perheoikeudellisia (lastenvalvoja, perheasiainsovittelu, käräjäoikeus) palveluita niin kertoisitteko kokemuksistanne?

Mitä toivoisitte ammattilaisten/palveluiden tuottajien tietävän kumppanuusperheistä?

Perheiden vapaa-aika, tarpeet, toiveet tuen ja palveluiden suhteen

Oletteko osallistuneet perheenä johonkin Kumppanuusvanhemmaksi-hankkeen toimintaan?

Miten vietätte aikaa koko perheenä?

Millaista muutosta toivoisit koko perheenä vietettävän ajan suhteen?

Minkälainen tuki/toiminta vastaisi perheenne tarpeita/toiveita juuri tällä hetkellä?

Jaa paras kumppanuusvanhemmuusvinkki tällaista perhemuotoa suunnittelevalle ja jos haluat, niin kerro meille, mitä tekisit itse toisin, jos nyt aloittaisit lapsiperheellistymisen suunnittelun.

Jotain muuta tärkeää mitä haluaisit meidän tietävän?

0%