KYSin sähköinen palautelomake

Tällä sähköisellä palautelomakkeella voit lähettää avointa palautetta KYSille. Palautteesi perusteella kehitämme palveluitamme entistä paremmiksi. Palautteen voi antaa nimettömänä.


Hoitoa koskevia yksityiskohtaisia tietoja, potilaiden nimiä ja henkilötunnuksia ei saa lähettää palautelomakkeella. Potilastietoja, ajanvarauksia ja hoitoajan peruutuksia ei käsitellä tämän sähköisen palautelomakkeen kautta. Hoitoon liittyvät yhteydenotot tulee osoittaa erikseen suoraan asianomaiselle yksikölle joko kirjallisesti tai puhelimitse.


Palautetta lähetettäessä syntyy henkilörekisteritietoja. Rekisterinpitäjä on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Palautejärjestelmän keräämät henkilötiedot on tarkoitettu  palauteviesteihin vastaamista, analysointia ja tilastointia varten. Henkilötietojen käsittely perustuu palautteenantajaan suostumukseen. Aineistoa säilytetään tarvittavia analyyseja varten palautejärjestelmässä 2 vuotta ja aikasarjatarkasteluja sekä tutkimuskäyttöä varten taulukkomuodossa 10 vuotta.

Palautekyselyn tietosuojaseloste

Palautejärjestelmän tietosuojaseloste

Haluan antaa palautetta ja hyväksyn, että syntyviä henkilörekisteritietojani voidaan käyttää tietosuojaselosteen mukaisesti.