Kysely koronapandemian vaikutuksista muistisairaiden henkilöiden ja läheisten elämään

Muistiliitto kerää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa tietoa muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä kokemuksista koronapandemian aikana. 


Haluamme kuulla miten muistisairaat henkilöt ja heidän läheisensä ovat kokeneet korona-ajan ja millaisia vaikutuksia korona-ajalla on ollut heidän elämäänsä ja hyvinvointiinsa. Kyselyn tuloksia käytetään Muistiliiton vaikuttamis- ja kehittämistyössä sekä osana Itä-Suomen yliopiston tutkimustyötä.  


Läheisille ja omaisille on kyselyssä erilliset kysymykset, joissa pyydetään arvioimaan koronapandemian vaikutuksia myös muistisairaaseen henkilöön.


Kyselyyn vastaaminen vie 10 - 20 minuuttia. Vastaukset annetaan ja käsitellään nimettöminä. 


Lisätietoja antaa: Minna Teiska, p. 0447277406, minna.teiska@muistiliitto.fi

Vastaajan taustatiedot

1. Ikä

2. Sukupuoli

3. Olen 

Vastaan kyselyyn

Olen muistisairaan henkilön

Muistisairas läheiseni asuu 

Asun

Korona-ajan vaikutukset

Seuraavissa kysymyksissä pyydämme arvioimaan korona-ajan vaikutuksia omaan elämäänne ja hyvinvointiinne. 

4. Tuntemuksenne omasta yleisestä hyvinvoinnistanne tällä hetkellä 

(1= Vointi on erittäin huono, 5 = Vointi on erittäin hyvä)

1. Erittäin huono

2. Vointini on huono

3. Vointini on kohtalainen

4. Vointini on hyvä

5. Voin erittäin hyvin

Koetteko, että 

Jätä vastaus tyhjäksi
Ei lainkaan 
Erittäin paljon
0
10
5
10
10
true
false
false
yleinen hyvinvointinne on heikentynyt korona-aikana? *

Koetteko, että korona-aika on vaikuttanut seuraaviin osa-alueisiin elämässänne:

Seuraaviin kysymyksiin pyydämme teitä vastaamaan muistisairaan läheisenne näkökulmasta

Tuntemuksenne muistisairaan läheisenne yleisestä hyvinvoinnista tällä hetkellä 

(1= Vointi on erittäin huono, 5 = Vointi on erittäin hyvä)

1. Erittäin huono

2. Vointini on huono

3. Vointini on kohtalainen

4. Vointini on hyvä

5. Voin erittäin hyvin

Koetteko, että muistisairaan läheisenne

Jätä vastaus tyhjäksi
Ei lainkaan 
Erittäin paljon
0
10
5
10
10
true
false
false
yleinen hyvinvointi on heikentynyt korona-aikana? *

Koetteko, että korona-aika on vaikuttanut muistisairaaseen läheiseenne seuraavilla elämän osa-alueilla:

5. Onko oikeuttanne tavata muita ihmisiä rajoitettu korona-aikana? Jos on rajoitettu, kuka on rajoittanut (viranomaiset, sukulaiset jne.)

5 Onko muistisairaan läheisenne oikeutta tavata muita ihmisiä rajoitettu korona-aikana? Jos on rajoitettu, kuka on rajoittanut (viranomaiset, sukulaiset jne.)

6. Onko liikkumistanne kodin ulkopuolella rajoitettu koronan vuoksi?

6 Onko muistisairaan läheisenne liikkumista kodin ulkopuolella rajoitettu koronan vuoksi?

7. Onko elämäänne muutoin rajoitettu koronan vuoksi? 

7 Onko muistisairaan läheisenne elämää muutoin rajoitettu koronan vuoksi? 

8. Onko teillä ollut seuraavanlaisia ongelmia sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa

8 Onko muistisairaalla läheisellänne ollut seuraavanlaisia ongelmia sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa

9. Minkälaisia esteitä ja ongelmia teillä on ollut mahdollisesti asioiden hoitamisessa viranomaisten kanssa?     

9 Minkälaisia esteitä ja ongelmia muistisairaalla läheisellänne on ollut mahdollisesti asioiden hoitamisessa viranomaisten kanssa?     

10. Koetteko, että teillä on ollut saatavilla riittävästi tietoa seuraavista vaihtoehdoista

10 Koetteko, että muistisairaalla läheisellänne on ollut saatavilla riittävästi tietoa seuraavista vaihtoehdoista

11 Haluatteko vielä tarkentaa millaisia haasteita korona-aika on erityisesti tuonut mukanaan?

Korona-ajasta toipuminen 

Seuraavissa kysymyksissä pyydämme arvioimaan millaiset toimenpiteet auttaisivat teitä tai läheisiänne toipumaan korona-ajan mukanaan tuomista haasteista/vaikutuksista

12. Koetteko, että seuraavista toimenpiteistä olisi teille itsellenne apua 

12 Koetteko, että seuraavista toimenpiteistä olisi muistisairaalle läheisellenne apua 

13. Haluaisitteko vielä tarkentaa millaisesta tiedosta, tuesta tai toiminnasta olisi teille apua? 

0%